De 7 principes van De nieuwe manager

Wie denkt dat hij een goed leider is, kan op zoek naar een leider

Het programma De nieuwe manager is gebaseerd op 7 leerprincipes:

1. Focus op Leiderschap, Ondernemerschap en Strategie. Door ‘state of the art’ kennis en inzichten kun je je eigen bedrijfsvraagstukken, leiderschapsstijlen en ondernemend gedrag toetsen en ontwikkelen.

2. Hoogwaardige inleiders: professionals die intensief werken met de groep en met de deelnemer; de inleiders nemen naast originele kennis ook maatschappelijke verantwoordelijkheid en een unieke persoonlijkheid mee; kennis wordt waar wenselijk geassocieerd met filosofie, wetenschap, ethica en/of esthetica.

3. Totaalaanpak: zowel bedrijfsmatige, persoonlijke als maatschappelijke ontwikkelingsvraagstukken staan centraal; vanuit het systeemdenken kan je zeggen dat ze elkaar beïnvloeden (ik-wij-zij) en derhalve ga je op zoek naar de connecties, de verbindingen, die jou voeden.

4. Dienend leren: het meeste leren geschiedt door het geleerde door te geven: de tijd en de waarde ervan die je investeert in jezelf geef je door aan je collega’s of andere geïnteresseerden. Het programma stimuleert je actief verbeter- , verander- of leertrajecten te initiëren in je omgeving.

5. Eigen verantwoordelijkheid: wij vragen je actief deel te nemen aan het leren; het programma bied je de gelegenheid om eigen bijdrages te leveren, je te profileren en aan te geven wat je nodig hebt; vooral de buitenlandmodule vraagt om ondernemend gedrag.

6. Hoogwaardige doelgroep: de selectie en intake is stevig, waardoor een hoogwaardige en aan elkaar gewaagde groep ontstaat. Actieve deelname en delen van businesscases, onzekerheden en verlangens is een voorwaarde, naast de vereiste ‘global mindset’, sterk feedback vermogen en een gezonde portie nieuwsgierigheid.

7. Het programma en de begeleiding is in twee talen (Nederlands-Engels); er zijn Nederlandse en buitenlandse inleiders. Per groep zijn er twee Programma Directors met jarenlange ervaring van het begeleiden van groepen en de thema’s leiderschap en ondernemerschap.


  Omschrijving Profiel Duur Investering