'Ik wilde steviger in mijn rol als adviseur staan.'

Interview met Marian Lemstra-Roks, oud-deelnemer van de training Professioneel Adviseren. Deze training is speciaal voor intern adviseurs (zoals in HR- of in beleidsfuncties) als voor consultants binnen de zakelijke dienstverlening of overheidsinstanties.

Marian Lemstra-Roks is adviseur Compensation & Benefits bij organisatieadviesbureau Twynstra Gudde. Marian volgde de training Professioneel Adviseren omdat ze de stevigheid  in haar rol als adviseur miste.

“Eigenlijk realiseerde ik me dat, toen ik een casus kreeg en ik een advies voor ogen had wat ik zou geven. Tijdens het gesprek werd ik van de wijs gebracht en week ik af van mijn oorspronkelijke advies. Achteraf baalde ik daarvan.”

Door: Kayleigh van den Hout

In de training Professioneel Adviseren werk je aan vaardigheden, persoonlijkheid, rol en positie en vergroot je jouw impact als adviseur. Je leert omgaan met weerstanden, beter communiceren, scherper formuleren en bewuster beïnvloeden. Met als doel je persoonlijke invloed effectiever en efficiënter te maken. Marian zocht vooral naar een stuk stevigheid om haar rol als adviseur goed uit te kunnen voeren.

“Ik had de ervaring en de tools niet om echt goed met mijn adviseursrol om te kunnen gaan. Ik wilde dat ik wist hoe ik adviesgesprekken aan moest pakken en hoe ik moest handelen als ik bijvoorbeeld van de wijs werd gebracht. Uiteindelijk heb ik veel geleerd over technieken die ik toe kan passen en ik heb vooral meer inzicht gekregen in mezelf als persoon.”

De training Professioneel Adviseren is voor een groot deel gericht op het bewust worden van je eigen rol en je positie in een adviesproces. Dat stuk inzicht in haarzelf is volgens Marian datgene waardoor ze nu succesvoller kan optreden als adviseur.

 “Ik ben me er nu heel erg bewust van dat ik mezelf altijd meeneem in een gesprek en dat ik daarop ook veel invloed kan uitoefenen. Ik heb geleerd dat ik altijd dicht bij mezelf moet blijven en daarvoor moet je jezelf echt goed kennen. Door jezelf mee te nemen in een gesprek en stevig vast te houden aan je eigen gevoel, sta je veel steviger. Als ik bijvoorbeeld merk dat een gesprek niet loopt, dan benoem ik dat ook en blijf ik niet weg van dat gevoel. Dus ik zeg gewoon in het gesprek zelf dat ik merk dat het gesprek niet loopt of dat er iets is, en dat helpt vervolgens om het gesprek veel beter te laten verlopen. Met het inzicht dat ik heb ontwikkeld in mezelf en de vaardigheden die ik heb geleerd tijdens de training ga ik nu ieder gesprek in.”

Dankzij de training heeft Marian meer daad- en denkkracht gekregen in haar werk als adviseur en ze heeft nu nog dagelijks profijt van de inzichten die ze tijdens de training heeft gekregen.

“Ik merk vooral dat ik sinds de training in mijn alledaagse werkomgeving veel makkelijker zeg wat ik vind. Ik ben niet meer bang voor de reactie die ik kan krijgen van diegene die tegenover me zit en dat is een ontwikkeling die ik door de training heb doorgemaakt. De komende periode zal ik nog meer kunnen putten uit het rugzakje met alle ervaringen en kennis die ik heb opgedaan tijdens de training,.”

Om alles wat ze heeft geleerd in de training goed te blijven verankeren, onderhoudt Marian nog steeds nauw contact met anderen die met haar de training volgden.

“Met vier medestudenten houden we nog steeds een periodieke intervisie in stand. Dat helpt, want we kunnen dan ervaringen met elkaar uitwisselen en elkaar ook helpen met lastige situaties. Zo’n terugkommoment is heel fijn en leerzaam. Een van de prettigste dingen in de training zelf vond ik dan ook dat je medecursisten hebt tegen wie  je je verhaal kan vertellen en waarmee je je ervaringen uit kan wisselen. Je gaat dus met een echte case uit jouw werkomgeving aan de slag. Op die manier is alles wat je leert heel specifiek op jouw eigen werkveld van toepassing en dat maakt de training extra praktijkgericht.”


Wil jij ook steviger staan in jouw rol? Lees dan verder bij de training Professioneel Adviseren en klik hier 


  Omschrijving Profiel Duur Investering