De 7 professionele dilemma's van een coach

Kiezen in coaching: hoe je kijkt, maakt wat je ziet en beïnvloedt wat je doet of laat.

Keuzes maken
Tijdens het coachgesprek en in je traject heb je telkens keuzes te maken, waar je de focus legt. Juist bij coaching in de context van een organisatie pendel je tussen persoons-, functie-, en organisatiegericht coachen. En maak je aanverwante keuzes in je manier van begeleiden, in focus op doel of hier&nu proces, etc.

7 dilemma's
Hieronder staan 7 dilemma's van coaching. De keuzes die een coach gaandeweg een gesprek en een traject steeds weer maakt. Bewust of intuïtief. Je zult zien dat sommige dilemma's elkaar raken of overlappen. Je eigen reflectie tijdens en na een gesprek is hierin belangrijk, zodat je terugziet waarom je kiest wat je kiest. En of je dat een volgende keer weer zou doen, of bewust anders gaat interveniëren.

De 7 dilemma’s van coaching:

1. Methodische of intuïtieve aanpak?

2. Individu of groep als klant?

3. Op de persoon zelf gericht of functionerend binnen de context?

4. Leiden of begeleiden van de klant?

5. Laten presteren of begeleiden van leren?

6. Doelgericht of procesgericht begeleiden?

7. Gericht op zelfstandig of voorgeschreven functioneren?

Bron: F. van de Boomen, R. Merkies & M. Hoonhout,
'Professionele dilemma's van de coach. Het maken van verantwoorde keuzes.'


  Omschrijving Profiel Duur Investering