Vitaal op het werk, wie regelt dat?

Op de krappe en constant veranderende arbeidsmarkt heeft de werkgever er belang bij dat de medewerkers vitaal zijn. Maar juist door de krapte is de werkdruk hoog. En wie is er nou eigenlijk verantwoordelijk voor vitaliteit? Gesprek met programmamaker Anita van der Wal.

“Vitaliteit is eigenlijk een hele positieve term”, zegt Anita van der Wal, sport- en vitaliteitcoördinator bij de Baak. “Het gaat over werklust, enthousiasme en de positieve stress rondom het bereiken van realistisch gestelde doelen. Ik zie vitaliteit als gezondheid op verschillende vlakken: geestelijk, lichamelijk, emotioneel, sociaal en spiritueel. Een echte graadmeter voor vitaliteit is er niet, ieder individu is anders en heeft andere behoeftes.”

Vitaliteit op de werkvloer
Maar hoe kunnen de werknemer en de werkgever voorkomen dat het mis gaat? “Er zijn grenzen aan de bemoeienis van werkgevers maar zij kunnen zeker wat doen”, zegt Van der Wal. “Ikzelf vind wat Fortis doet een mooi voorbeeld. Iedere werknemer kan daar naar eigen keuze meedoen aan een workshopprogramma binnen werktijd. Zij hebben het ‘bravo’ genoemd, men kan kiezen tussen beweging, roken, alcohol, voeding en ontspanning. Het ziekteverzuim is volgens hen naar beneden gegaan. Daarnaast vinden mensen het leuk om iets van de werkgever te krijgen, een soort cadeautje.”

Niet kunnen stoppen met werken
Er zijn vele voorbeelden te noemen van afgenomen vitaliteit. “Ik zie onder de jonge generatie veel gevallen van burnout. Het lijkt erop dat zij gewoon niet weten te stoppen met werken. Hun mobieltjes staan altijd aan en ze laten zich gemakkelijk aanjagen door de norm van anderen: ambitie en passie voor het werk zijn sturend. Ook nu veel vrouwen fulltime werken in combinatie met een gezin, moeten de vrouwen en de mannen uit die gezinnen een manier vinden om dat te bolwerken. Veel voorbeelden om je aan op te trekken zijn er niet, het gaat dus met vallen en opstaan. Tenslotte is overgewicht een steeds nijpender wordend probleem. In onze snelle maatschappij eten we gemakkelijker de kant en klare maaltijden en bewegen minder. De ongezondheid op dit gebied neemt razend snel toe.”

Openheid
Volgens Van der Wal is het de kunst om als werkgever eerder in de gaten te krijgen wanneer er ‘iets’ met een werknemer aan de hand is. “Een open bedrijfscultuur kan hierbij helpen, waarin mensen meteen aangeven wanneer er iets niet goed gaat met hen. Makkelijk is dat niet, daar moet je echt iets voor doen als werkgever, maar eerder ingrijpen voorkomt wel langdurige uitval.”

Door: Petra Baars 

Training:
Persoonlijke Kracht
Perfectionist én in je Kracht


 


  Omschrijving Profiel Duur Investering