Huug Wiersma: “Ik ben vooral een aartsoptimist”

Zon
“Ik ben een mensenmens. Ik kan goed luisteren en niet alleen naar de gespróken tekst. Het goede des levens blijkt veelal mijn deel. Ik kan intens genieten van iemand, van een goed glas wijn, van een maaltijd, van muziek en van een mooie zonsondergang. Ik ben vooral een aartsoptimist, want de zon gaat ook weer op en mijn glazen zijn zelden half leeg!”

Waarom trainen?
“Ik ben er hartstochtelijk van overtuigd dat naarmate mensen de eigen kwaliteiten ontdekken en ontwikkellen, de mogelijkheden toenemen om de eigen situatie zodanig te kunnen beïnvloeden dat het een bevredigend appèl doet op hun talent. Het gaat daarbij niet alleen om pure vaktechnische kwaliteiten, maar zeker ook om de vaardigheden om de eigen omgeving te beïnvloeden. Dit leidt tot mensen die ‘goed in hun vel zitten’ én die goede relaties met anderen kunnen leggen en zo samen met hen in staat en bereid zijn om topprestaties te leveren."

Rachmaninoff
“Training en begeleiden geeft mij energie: zien dat zij het pákken, en ook als men mij uitdaagt. Een heftige discussie over een voor mij, en blijkbaar ook de ander, aan het hart liggend onderwerp. Maar ook een fantastisch vergezicht in de bergen en het tweede pianoconcert van Rachmaninoff.”

Medewerkerskunde
“Het onderwerp leidinggeven trekt mij enorm. Leidinggevenden spelen een belangrijke rol bij de ontwikkeling van hun medewerkers. Vooral aan de hand van het model van Situationeel Leidinggeven ontwikkelt men medewerkers naar een hoge graad van zelfstandigheid. Zelfstandig kunnen werken is wat medewerkers helpt om plezier in hun werk te hebben. Overigens zou ik ook graag trainingen willen geven aan medewerkers over de uitoefening van hun rol. Ik heb zo’n cursus wel eens als werktitel ‘medewerkerskunde’ genoemd.”


  Omschrijving Profiel Duur Investering