Interview met Laura de Jong, directeur Personeel & Organisatie UMCG

 

Door: december 2007 Desiree de Graaff en Eline Peeters

Hoe was het om een leertraject als Leidinggeven Aan eigenwijze Professionals Incompany te doen?
Binnen het UMCG is men redelijk prestatiegericht, kwetsbaar opstellen komt daarbij niet van nature. Het leerklimaat binnen een organisatie wordt echter sterker als je ziet dat anderen tegen dezelfde dingen aanlopen en dat durven te laten zien, waardoor ervaringen met elkaar gedeeld kunnen worden. In het programma Leidinggeven aan (eigenwijze) professionals (LAP) zitten concepten waar we daadwerkelijk iets mee kunnen. Dan heb ik het onder andere over outputsturing: sturen op doelen in plaats van oplossingen. Dat is zeer herkenbaar en ook heel goed werkbaar. Zeker de combinatie in het programma van outputsturing en authenticiteit heeft een meerwaarde voor ons.


Is outputsturing de spijker op z'n kop voor het UMCG?
Het concept is voor ons passend omdat managen op details en inhoud aversie oproept bij professionals. Als je je als leidinggevende met de oplossing gaat bezighouden, wordt dat snel -terecht overigens- als bemoeizucht gezien. Professionals willen alleen kaders, dat leert het model van outputsturing. In die zin is het dus wel de spijker op z'n kop. Maar in een zo'n grote organisatie is het niet reëel er vanuit te gaan, dat één model de oplossing zal bieden. In het verleden is binnen de organisatie minder aandacht geweest voor trainingen waar naast de kenniscomponent ook expliciet aandacht is voor gevoel en ervaringen. De LAP richt zich op ervaringsleren op een voor ons veilige manier. Het is wel nieuw, en voor velen in deze medische omgeving even wennen, maar het levert veel op.

Wat heeft het de organisatie gebracht?
Door deze training ontstaat -op termijn- één taal binnen de organisatie op het gebied van leidinggeven. Hierdoor is het helder waar het over gaat. Het geeft de erkenning dat leiderschap ertoe doet. En ook erkenning dat de organisatie jou in dit leiderschap wil ondersteunen. Vervolgens is het de kunst om niet bij de buurman te beginnen, maar echt bij jezelf. Voor deelnemers zijn de contacten onderling en de 'maatjes' in stand gebleven (2 aan 2 verband uit het leertraject). Daarnaast is het stimulerend om de luxe te krijgen even uit de dagelijkse werkelijkheid stappen en de rust te nemen om te reflecteren. Ik merk energie bij de mensen die er zijn geweest.

Hoe hebben jullie het verankerd?:
Na één ronde is het wat vroeg om over verankering te spreken. We gaan dit werkenderweg verder neerzetten. Wij zijn ermee aan de slag gegaan, brengen het in de praktijk en zorgen dat een volgende groep ook deze ervaring opdoet.


  Omschrijving Profiel Duur Investering