deBaak.nl maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

Sluiten

Inez Bosch: 'Nee hoor, ik ben helemaal niet geïrriteerd!'

Inez BoschInez Bosch, trainer bij de Baak in de programma's Management by Coaching, Professioneel Adviseren, Leiderschap Reflectie en Ontwikkeling en in incompany programma's. 'Vrijwel elke bron van conflict of verwarring ontstaat doordat mensen niet zeggen wat ze bedoelen en niet doen wat ze zeggen'.

Is je gedrag effectief?
Wat mij fascineert is het potentieel in ieder van ons. Als je je bewust bent van je eigen overtuigingen, gevoelens en gedrag kan dit bijdragen aan de effectiviteit in je werk. Of je nu adviseur bent of manager. Naast je inhoudelijke kwaliteiten is je eigen gedrag dus een belangrijke sleutel om succesvol te zijn. Dit bewustzijn verder ontwikkelen is een belangrijk fundament in mijn trainingen en (team)coachings-sessies. Het gedrag dat ik zie tijdens de training in het 'hier en nu' is daarbij belangrijk materiaal. Wat zie je (nonverbaal), hoor je (tussen de regels) en hoe interpreteer je dat gedrag en wat is daarvan de uitwerking op jou? Is iemand congruent? Dat wil zeggen, straalt hij uit wat hij zegt? Dat geeft vertrouwen. 'Ben je geïrriteerd' vraag ik wel eens. 'Nee, hoor helemaal niet', maar je ziet een lichte kleuring op het gezicht en hoort de gespannen toon in de stem. Een spiegel van je gedrag kan het bewustzijn vergroten. Wat is er dan aan de hand? Want bij mij roept het verwarring op. Vorm en inhoud vallen niet samen.

Bijleren in plaats van afleren
Als manager heb je verschillende stijlen tot je beschikking om anderen te beïnvloeden. Eén daarvan is de coachende stijl. Die is ontwikkelingsgericht, je kijkt naar waar iemand zijn vaardigheids- en gedragsrepertoire kan verbreden. Stel een medewerker is goed in samenwerken en legt makkelijk verbinding, waardoor mensen zich veilig bij hem of haar voelen, maar gaat op moeilijke momenten de confrontatie niet aan. Dat is dan een ontwikkelpunt. Je gaat niets afleren, maar iets uitbreiden. Vaak weerhouden blokkades je ervan ander gedrag uit te proberen, dat zit hem vaak in de waarden en normen, je eigen ongeschreven regels die jouw kijk op de werkelijkheid bepalen.

Tot hoever gaat coaching voor een manager?
Als manager heb je een bepaald resultaat voor ogen. Als coachende manager stuur je mensen in de richting van je doelen. Je laat duidelijk je meetlat zien: 'dit is wat ik verwacht en ik wil hier je groei zien, en daarop wil ik je coachen'. Je bent niet belangeloos. Dat kan conflicteren met de belangen van je medewerker. Omgaan met dit spanningsveld is soms lastig omdat er altijd een hiërarchische verhouding is. Soms is het wijs een deel van de coaching aan een externe coach over te laten. Veiligheid en vertrouwen zijn een voorwaarde om te kunnen laten groeien. Niet iedere manager heeft evenveel talent om te coachen. Het vraagt een breed repertoire van meebewegen, volgen, maar ook kunnen confronteren en grenzen stellen. Dat hoeft geen probleem te zijn, zolang je daarvan bewust bent en daarover eerlijk en transparant. Iemand in beweging krijgen via omwegen en spelletjes spelen lukt meestal niet. Als je heel rationeel en analytisch bent en niet zo sensitief naar anderen toe, is het beter om dat gewoon te zeggen. Dat opent deuren. Luisteren is te leren, en voor de rest is je grenzen kennen en die duidelijk maken naar je omgeving van enorme waarde.


  Omschrijving Profiel Duur Investering