Het mooiste wat je kunt meemaken is ‘jezelf zijn’

Een interview met Guus Brackel, trainer bij het persoonlijke ontwikkelingsprogramma Ik en de Anderen®

“Je kunt niet uitleggen hoe een appel proeft. Om dat te weten moet je gewoon je tanden erin zetten. Zo is het ook met persoonlijke ontwikkeling. Het gaat in essentie over kwaliteiten en competenties die niet overdraagbaar zijn: het leren kennen van bijvoorbeeld respect, vriendschap, daadkracht. Dat leer je niet uit een boekje en ook niet doordat iemand anders vertelt hoe het zit. Je leert het alleen door het mee te maken. Je ervaart het bij jezelf, of je ziet het belichaamt bij een ander. Het gaat over wezenlijke menselijke kwaliteiten.”

Mensen zijn groter dan ze denken
“Ontplooiing zie ik als ont-wikkelen, de wikkels eraf te halen. Het gaat over de fascinatie voor de schoonheid van mensen en de ontdekking dat het wezen van iedereen mooi is. Wat er steeds weer gebeurt tijdens de leergang Ik en de Anderen®, is dat je de intimiteit van vriendschap en collegialiteit proeft. Er ontstaat een klimaat waarin mensen zich kwetsbaar durven opstellen, zoals dat ook kan gebeuren in contact met een goede vriend.” Mensen blijken groter te zijn dan ze denken, en dat is voor velen een ware ontdekking. Guus vertelt met plezier over de metafoor waarin de mens wordt vergeleken met een leeuw die denkt dat hij een eekhoorn is. “Dat is bizar, een leeuw die zich gedraagt als een eekhoorn. En toch heeft dat realiteitswaarde, wij durven niet onszelf te zijn. Er is nog veel te winnen aan inzicht, respect en vertrouwen in ons zelf en anderen.”

Hoe gaat het eigenlijk met jou?
“Een goede graadmeter van hoe het met je gaat, is je afvragen of je je nog thuis voelt op je werk. Zit je lekker in je vel, beleef je voldoening in de samenwerking met anderen, en ben je vol van wat je doet. De mooiste definitie van werk die ik ken is: ‘Work is love made visible’ van Kahlil Gibran. Als je niet van je werk houdt, loop je uiteindelijk vast, dat ga je niet volhouden tot je 67ste. Je moet voldoening beleven en nieuwsgierigheid naar je werk behouden. Anders kom je terecht in uitgeblust en cynisch gedoe. Je kunt allen tot op hoge leeftijd in de spirit van de ontdekker blijven als je blijft op wat jou motiveert. Om hier achter te komen is taal niet altijd geschikt. Vaak raak je verstrikt en argumenten voor en tegen. Wij gebruiken beeldend werken om voorbij de taal te komen. Om bij een kwaliteit van weten te komen waar taal te kort schiet. Je komt dan op de onderzoeksweg die naar binnen leidt.”

Guus Brackel - trainer Guus Brackel
- Trainer Guus Brackel

Lef mobiliseren
Guus ziet werken als een creatief proces waarin het gaat om de kunstenaar in je wakker te maken. “Dat gaat over onbevangen, met tegenwoordigheid van geest in het werk staan. Op onze beste momenten lukt dat. Helaas lukt ons dat niet altijd. Het is ook geen dogma of een eis, maar een kwaliteit waar je naar streeft. Ik merk dat veel mensen zich laten leiden door de maatstaf van de vele teleurstellingen in plaats van door de visie die zichtbaar wordt op onze beste momenten. Door te oefenen mobiliseer je lef om het heft in eigen hand te nemen. Ik merk dat mensen zich dan meer ontspannen gaan gedragen, ze gaan een moeilijk gesprek met hun baas niet meer uit de weg, zij leren meer ‘nee’ zeggen, of ontwikkelen meer discipline in hun tijdbesteding.”

Echt volwassen worden is nog niet zo gemakkelijk
“De ambitie is om je te laten leiden door je innerlijke autoriteit. Je neemt dan volledige verantwoordelijkheid voor je functioneren en je gedrag. Bedrijven zijn daar bij gediend omdat de werkelijkheid van medewerkers in iedere situatie uniek is, en dat laat zich niet met een spelregel regelen. Goed functioneren vraagt om creativiteit, om hier en nu te doen wat nodig is. Het vraagt om onmiddellijkheid van zelfsturing en die sturing kun je niet delegeren naar je baas. Zelfontwikkeling is ook zeker een appèl op volwassenheid. Als je je bewust wordt van je patronen en je niet blind vaart op je opvattingen ben je meer in staat om grip te krijgen op je doen en laten. Ook lichaamsbewustzijn speelt hier een rol. Kun je de signalen van je lichaam voelen en er iets mee doen? Dit alles is gemakkelijker gezegd dan gedaan, want je merkt dat je voortdurend laat leiden door je omgeving en je historie.”

Handelen vanuit je eigen motivatie
“Als je daar verder in bent, kom je in een kwaliteit van ‘thuis zijn’. Als je dat eenmaal ervaren hebt is dat niet blijvend maar heeft wel een ‘dat smaakt naar meer’ effect. Je mag er zeker ook met humor naar kijken, als mens doe je tenslotte je best. Maar serieus gezegd neemt de realiteitszin toe. Wij onderzoeken in hoeverre wij onszelf voor de gek houden en aan het veroordelen zijn, en dat is nogal vaak. Iedere begeleider van Ik en de anderen® brengt zijn of haar eigen markantheid in. Zij zijn zelf een levend voorbeeld van hoe je jezelf kan zijn, met goede en slechtere kanten. Dat maakt hen geloofwaardig. Zo ben je een voorbeeld voor de deelnemers van intrinsiek handelen, dingen doen vanuit je eigen motivatie.”

Wij zijn allemaal leiders
“Leiderschap zit binnen ons, je kunt niet niet-leidinggeven. Je geeft leiding op de wijze waarop je je manifesteert in de werkcontext. Iets negeren heeft invloed, iets aandacht geven ook. In beide gevallen doet het ertoe. In de vele ontmoetingen die de deelnemers onderling hebben bij Ik en de Anderen® krijgen zij zicht op het effect van hun handelen en hoe zich dat vertaalt in de werkcontext. De groep is een soort mini-samenleving. Je met iedere soort mens om te gaan. In eerste instantie stoten sommige typen je af, maar later kan het je juist interesseren en ga je er de waarde ervan zien.”

Klik hier voor meer informatie over Ik en de Anderen®


  Omschrijving Profiel Duur Investering