Geschiedenis van Ik en de Anderen

'Ik en de Anderen®' had ooit een rustige start: het werd in de jaren zeventig enkele malen per jaar gegeven. Langzaam maar zeker groeide het programma naar zijn huidige frequentie van enkele malen per maand. En 'Ik en de Anderen®' groeit nog steeds, zowel inhoudelijk als in frequentie. Inhoudelijk wordt het programma permanent verbeterd en geactualiseerd. En elk jaar wordt het gemiddeld tien procent meer uitgevoerd. Voor 2008 staat het bijna dertig maal ingepland. Daarmee is 'Ik en de Anderen®' het oudste en meest succesvolle programma voor persoonlijke ontwikkeling van de Baak.

Inmiddels bestaat het trainersteam uit een twaalftal senior trainers, mannen en vrouwen, gelouterd door het leven zelf. De ene helft kan bogen op ruime praktische ervaring als organisatieadviseur en manager, de andere helft op jarenlange ervaring als uitvoerend kunstenaar en kunstzinnig therapeut. 'Ik en de Anderen®' biedt een unieke combinatie van trainingsmethoden die hoofd, hart en handen aanspreken. De kunstzinnige oefeningen zijn cruciaal evenals de fysieke bewegingsoefeningen. De kern van het programma is nog steeds hetzelfde als 35 jaar geleden: op een onorthodoxe manier aanboren van het persoonlijk en creatief potentieel van de deelnemers waardoor hun professionele effectiviteit groter wordt.

Het programma van het jubileum wordt net als Ik en de Anderen een kaleidoscopische ervaring waarin de bezoekers zelf centraal staan. En niet enkel consumeren - ook meedoen en elkaar wijzer maken. Natuurlijk zijn er sprekers, maar diezelfde sprekers zijn ook deelnemers. En de deelnemers participeren, door iets te vertellen, iets te tonen, iets te doen. De context wordt speels en uitdagend, met een nadrukkelijke rol voor verbeelding en kunstzinnige uitingen - vanuit de trainers van Bout & Partners, van (oud)deelnemers aan 'Ik en de Anderen®' en deelnemers aan de dag. Afwisseling en beweging zorgen ervoor dat de dag omvliegt èn beklijft.

We blikken terug op het verleden, maar de toekomst staat centraal. Want het 35-jarige 'Ik en de Anderen®' heeft nog veel toekomst voor zich. Het aantal aanmeldingen blijft groeien en dat is niet voor niets: de behoefte aan persoonlijke ontwikkeling en balans in het leven neemt alleen maar toe. Een toenemend aantal mensen is op zoek naar de innerlijke drijfveren. Zingeving is een maatschappelijk thema aan het worden. Bevrediging van ambitie (hogerop) en status (macht, geld) zijn niet meer genoeg om hen gaande te houden. Ze zoeken naar duurzame bevrediging van diepere behoeften, zowel in hun persoonlijk leven als in het werk.

'Voor mij is de essentie van Ik en de Anderen het aan de deelnemers bieden van een kleurrijke ervaringcontext voor het versterken van inzicht (denkkracht gericht op waarheid), respect (gevoelskracht gericht op waarden) en vertrouwen (wilskracht gericht op goed handelen) in henzelf en in anderen, in hun werk en hun leven.'
-Guus Brackel, directeur Bout & Partners

'In feite ben je je eigen leermeester. En wat je leert is jouw verantwoordelijkheid. Eigenlijk weet iedereen intuïtief allang wat de hoogstpersoonlijke privé-ruimte inhoudt: wat de 'ik' nodig heeft om gezond te blijven. Soms zijn er echter anderen nodig om je hierbij te helpen.' -Simon Terpstra, oud-directeur Bout & Partners

'We moeten vanuit een streven naar waardigheid, menselijkheid en compassie proberen de duistere kant van onszelf én die van de anderen te omvatten. (...) Het is tijd dat wij ons collectieve zwaard, onze destructieve vermogens, op een beheerste wijze aanwenden voor het creëren van nieuwe mogelijkheden. De keuze om het intellect dat we hebben ontwikkeld en waarmee we de wereld in stukjes hebben opgedeeld, te verrijken met de wijsheid om diezelfde stukjes te integreren tot een hogere en complexere eenheid.'
- Thale Bout, oud-directeur en oprichter van Bout & Partners


  Omschrijving Profiel Duur Investering