Werknemer kiest voor klassikaal onderwijs in plaats van zelfstudie

Werknemer kiest voor klassikaal onderwijs in plaats van zelfstudie

Persbericht - Werknemer kiest voor klassikaal onderwijs in plaats van zelfstudie

Werknemers kiezen massaal voor klassikaal onderwijs om zich (extern) te scholen. Een groot aantal van de werknemers (83 procent) geeft de voorkeur aan klassikaal onderwijs of een combinatie met zelfstudie, omdat ze naast het opdoen van kennis ook waarde hechten aan netwerken. Dat blijkt uit het onderzoek Investeren in menselijk kapitaal onder bijna 4000 respondenten.

Uit onderzoek van opleidings- en kennisinstituut de Baak blijkt dat slechts 13 procent van de respondenten voorkeur heeft voor zelfstudie en nog minder (4 procent) volgt onderwijs via het internet. Ondanks dat werkgevers niet altijd willen investeren in scholing van de werknemer, is de bereidheid onder werknemers groot. Voornamelijk jonge werknemers (25-35 jaar) geven aan extern een opleiding te willen volgen. Zij willen zich ontwikkelen en verder groeien in hun loopbaan.
Werkgevers investeren minder vaak in oudere werknemers (40+), waardoor die minder gemotiveerd zijn om verder te leren. Ook vinden de 40-plussers vaak dat ze genoeg werkervaring hebben.

Opleiding

Het verschil in bereidheid kan verder worden getrokken naar opleiding. Zo blijkt: hoe hoger de opleiding, hoe gemotiveerder men is om verder te leren. 55 procent van de werknemers met een WO achtergrond wil zich extern scholen, tegenover 41 procent van de hbo-ers en 3 procent van het vmbo en mbo.

Belangrijk is natuurlijk wel dat de organisatie waarin de werknemer werkt openstaat voor scholing. Bedrijven die investeren in scholing voor werknemers creëren meer bereidheid bij werknemers om zich extern te scholen.

Over de Baak
De Baak is een opleidings- en kennisinstituut op het gebied van leiderschap en ondernemerschap. De Baak richt zich op de 'Human Side of Enterprise', op de ontwikkeling en effectiviteit van mensen in organisaties. Leren bij de Baak betekent: onvermoede talenten ontdekken, verrassende kansen zien en intellect combineren met creativiteit.
De Baak verzorgt open- en maatwerkprogramma's in het Nederlands en het Engels, maakt zich sterk voor duurzaam ondernemen en draagt bij aan tal van maatschappelijke projecten over leren en ontwikkeling.
De Baak is verbonden met VNO-NCW en gevestigd in Noordwijk, Driebergen, Den Haag en Antwerpen.

Voor inhoudelijke informatie over het onderzoek kunt u contact opnemen met:

Naam: Maryam Ougajou
Telefoonnummer: 06-47195436
E-mail: m.ougajou@debaak.nl 

Voor overige informatie kunt u contact opnemen met:

Naam: Farouk El Kodady
Functie: Director Baak Business Academy
Organisatie: de Baak, Baak Business Academy
Telefoonnummer:06-28241480
E-mail: f.elkodady@debaak.nl
Website: www.debaak.nl of http://www.debaak.com

De Baak, Noordwijk/Driebergen

 


  Omschrijving Profiel Duur Investering