WEconomy+


Door Petra Baars i.s.m. Jolanda van der Veen en Arko van Brakel

Waar willen we heen met de economie en organisaties? De wereld is niet helemaal maakbaar, maar waar een wil is, is wel een weg. Dat is in deze tijd overduidelijk. De oude zekerheden komen niet meer terug, de wereld is te veel veranderd. Er is momenteel een paradigma-shift gaande die nieuwe economische spelregels zal opleveren. Want hoe gaan we als mensen en organisaties weer richting, voldoening, zingeving, kwaliteit en succes terugvinden?

Dat kan in een wereld waar mens en maatschappij weer belangrijk zijn en economische middelen zoals geld niet meer tot doel worden verheven, maar slechts belangrijke manieren zijn om die hogere doelen te realiseren. Deze beweging van de MEconomy naar een WEconomy is al voelbaar. Denk aan bijvoorbeeld de veranderde klantverwachtingen. Zij willen een proactieve houding zonder opdringerigheid en goede en eerlijke service. Maar een feit is dat veel dienstverlenende bedrijven het klantvertrouwen zijn kwijtgeraakt. Hoe ga je daar mee om? Hoe gaan we dat een nieuwe invulling geven? Want mensen willen blijkbaar weer voelen hoe het is om mens te zijn. De WEconomy vraagt om vriendelijkheid, inlevingsvermogen, samenwerken, delen en verbinden.

De betekenis van ondernemerschap anno nu
Deze verandering heeft impact op leiderschap, ondernemerschap, management, marketing, organisatievormen, business modellen en overheden. Wie heeft het lef om vanuit maatschappelijke waarden verbinding te maken met de klant op basis van gelijkwaardigheid? Op zo’n manier dat het zoveel toegevoegde waarde oplevert dat het zich op een duurzame manier uitbetaalt in voldoende financiële waarde. Dat is de betekenis van ondernemerschap anno nu.

De definitie
Oorspronkelijk word de term WEconomy gebruikt (Jan Jonker) als verzamelnaam voor alternatieven voor en binnen de huidige economie waarbij solidariteit, duurzaamheid en sociaal kapitaal centraal staan. “WEconomy verenigt en bundelt alternatieven die niet ten koste gaan van de aarde, waarbij meer lokaal duurzaam wordt geproduceerd (energie, voedsel), waarbij meer samen wordt gedaan (delen), alternatieven waar je minder afhankelijk bent van de grote systemen en die inzichtelijk zijn, waarbij sprake is van solidariteit, lokaal en internationaal.” Daarbij komt eigenlijk een andere 'stroming' die gaat over ‘Cradle to Cradle’, ‘upcycling’ en de circulaire ecomomie. Dit gaat over verandering van je keten, van je productieproces etc.

De nieuwe balans
WEconomy+ gaat dus over het hele pakket, de nieuwe balans in economie, ecologie en sociale verhoudingen. Dat vraag om leiderschap en ondernemerschap; verantwoordelijk en duurzaam handelen in iedere situatie, waarbij de sociale, milieutechnische en zakelijke uitdagingen bewust omarmd worden op een wereld overkoepelend niveau. Maar hoe beweeg je van je dit voornemen naar het daadwerkelijk doen?

Eerst zelf willen veranderen is de eerste stap
Dat heeft te maken met een verandering van innerlijke houding. Otto Scharmer en Alan Seale benadrukten recentelijk op een event bij de Baak, dat de heersende ‘disconnection’ van het geheel (de natuur en onderlinge relaties) weer omgedraaid moeten worden naar ‘connection’. Om dit te bereiken moet je een ‘shift’ maken in jezelf. Jezelf een andere manier van ervaren aanleren. Otto Scharmer noemt dit luisteren en handelen vanuit het I-in-Now niveau. Alan Seale noemt het (zie zijn boek; Wat wél werkt) gebruik maken van Het potentieel, via zeer praktische stappen. Hoe je het ook benadert, het gaat erom je grotere groepen mensen, ook je concurrenten en mensen die je niet graag mag in jouw ‘wij’-gevoel te plaatsen. Dan ga je heel anders met ze om, en ontstaan er niet eerder bedachte mogelijkheden. Dit houdt overigens niet in dat je het altijd met iedereen eens moet zijn, of iedereen aardig moet vinden. Zelfs niet dat je met iedereen moet of kunt samenwerken. Maar wel dat je een houding hebt van: “We zorgen dat we minimaal tot een handelbare oplossing komen.”

Van ME-talent naar WE-talent
Een andere beweging van de WE-conomy+ die ook de Baak zelf maakt in haar leerprogramma’s, is het bewust bundelen van talenten in organisaties. Afdelings-of zelfs organisatie-overkoepelende opdrachten zijn de aanleiding tot leren. Juist de mix van verschillende mensen maakt dat ze veel leren van elkaar en elkaar ook later weer weten te vinden voor bijvoorbeeld advies of ‘even meedenken’. Zo zie je meteen welke talenten ontwikkeld mogen worden. Daarnaast leren mensen van elkaars talenten gebruik te maken op een actieve manier. Dat is ook een verschuiving van ‘ik moet het allemaal zelf presteren' naar ‘wij maken samen een sterke organisatie, businesscase of project'.

Mooi voorbeeld is Interfaceflor een maker van vloerbedekkingen die op alle onderwerpen binnen de organisatie duurzaam is: het product, het ontwerp en de bedrijfscultuur. Een ander voorbeeld is de Braziliaan Ricardo Semler met Semco, waar werknemers hun eigen werktijden, salaris en baas kiezen. Ken je nog meer mooie voorbeelden? Heb je vragen over WEconomy of WEtalent voor jouw organisatie? Mail ons: p.baars@debaak.nl

Kijk voor onze opleidingen op: debaak.nl
Wij verzorgen ook incompanytrajecten die aspecten van de WEconomy in zich dragen, bijvoorbeeld Nomadisch Leren, kijk voor een overzicht op: debaak.nl/incompany

Doe mee met de WEconomy, bijvoorbeeld door dit artikel of citaten eruit te delen!


  Omschrijving Profiel Duur Investering