Vergroot je persoonlijke effectiviteit in communicatie!

Authenticiteit, Presence, Mindfulness. Waar komen deze begrippen vandaan en wat houden ze in? Hoe kun je er gebruik van maken voor het vergroten van je persoonlijke effectiviteit in je communicatie? 

Bij sommige mensen die je ontmoet, voel je meteen de kracht van hun aanwezigheid, gewoon door wie ze zijn. Ze weten mensen te raken en te inspireren. Als we preciezer zijn, gaat het niet alleen om wie ze zijn, maar vooral om hoe ze er zijn, namelijk helemaal aanwezig ‘als zichzelf’ in het contact met hun omgeving, in het hier-en-nu. In de professionele literatuur komt er steeds meer aandacht voor dit fenomeen. In dit verband zien we regelmatig begrippen als authenticiteit en presence genoemd worden. Zo stelt George (2003) op basis van onderzoek dat authenticiteit het belangrijkste kenmerk is van effectieve topmanagers. Senge e.a. (2004) noemen presence de sleutel voor effectief gedrag en diepgaand leren van professionals.

In deze whitepaper van 4 pagina's wordt ingegaan op de achtergrond, de betekenis en wat de begrippen praktisch betekenen voor professionals in de huidige tijd. Daarbij komt ook het begrip mindfulness aan de orde, dat eveneens steeds vaker opduikt in de recente managementliteratuur.

Sommige mensen associëren deze materie met ‘navelstaren’. Dat is in onze visie onterecht: het is juist essentieel dat professionals zich optimaal afstemmen op hun omgeving, en paradoxaal genoeg, moet je om dat te kunnen doen, je gewaar zijn van je eigen binnenwereld. Dat blijkt uit het voorbeeld van een leidinggevende, die boos uitviel tegen een medewerker ‘dat er weer eens niets deugde van haar werk’, hetgeen die persoon volstrekt demotiveerde. De leidinggevende schoot onbewust in niet-effectief gedrag. Hij was zich op dat moment niet goed bewust van zijn eigen boosheid en van de invloed daarvan op zijn handelen of van het effect van dat handelen. Laat staan dat hij nog oog had voor hetgeen deze persoon beweegt. Dit voorbeeld laat zien dat optimaal contact met je omgeving (extern contact) vereist dat je contact hebt met wat er in jezelf omgaat (intern contact) en dit bewust kunt hanteren.

De leidinggevende verdedigde later zijn gedrag door te zeggen ‘dat hij in ieder geval authentiek was geweest’. Dit laat een tweede misvatting zien. Scharmer (2007) geeft aan dat er drie barrières zijn die ons juist afhouden van authentiek contact... 

Meer weten?  Download de whitepaper door onderstaand formulier in te vullen of kom meedoen met onze training Effectieve Persoonlijke Communicatie


Whitepaper vergroot persoonlijke effectiviteit

*
*
Aanhef
*
*
*
*

  Omschrijving Profiel Duur Investering