Social Learning

Tijd voor de nieuwste competentie

Interview met Iro Evangelou, trainster van Baakprogramma’s en eigenares van Glimpen

Door Petra Baars

“Voor mij betekent Social Learning het oogsten van kennis die in je nabije omgeving en in de wereld al aanwezig zijn. Ieder mens bevindt zich in een brede kring van connecties waar vele oplossingen te vinden zijn. Binnen een organisatie zou je naar een ander team kunnen waarvan je vermoedt dat ze het weten. Maar je kunt ook je klanten of wie dan ook vragen je te helpen met het maken van stappen.

In de praktijk aan je ontwikkeling werken
In trainingssituaties laat ik deelnemers steeds minder samen komen in een zaal. Ik laat ze   nadenken over waar ze, dat wat ze willen leren, kunnen halen uit hun eigen werkomgeving. Heel veel van de antwoorden op de leervragen die mijn deelnemers hebben, zijn namelijk al in hun directe context aanwezig. Alleen weten ze niet altijd waar ze moeten zoeken, of hoe ze kunnen leren van de beschikbare mensen en middelen. Ik leer ze leren en dat doe ik het allerliefst ervaringsgericht, door ze binnen die dagelijkse werkomgeving te laten experimenteren met nieuw gedrag. Ik stuur aan op succesvolle (leer)ervaringen, zodat ze geneigd zullen zijn om het experiment de volgende keer wat makkelijker aan te gaan. . Gedragsverandering zie ik namelijk als essentieel onderdeel van een leerproces. Het geeft je een nieuwe overtuiging: ‘Wat je voorheen niet dacht te kunnen, lukt je nu wel’. Je gaat wat anders doen dan je voorheen deed. In een gecreëerde ‘veilige omgeving’ van bijvoorbeeld een training is dit vaak geen opgave. In de praktijk, onder invloed van dagelijkse patronen, blijkt het een stuk lastiger. Professionals hebben er daarom baat bij in de praktijk aan hun ontwikkeling te werken.

De waarde van je netwerk (vergroten)
Wanneer mijn deelnemers eenmaal helder hebben wat hun leervraag precies is, stuur ik ze op pad in hun eigen omgeving en laat ze zoeken naar mogelijke antwoorden in hun eigen netwerk. Op het moment dat je aan zo’n netwerk een vraag stelt, en je stelt hem goed, dan krijg je daar heel vaak relevant antwoord op. Ik zie vaak mensen netwerken om het netwerken of op netwerkbijeenkomsten komen zonder dat ze weten wat ze er komen halen en brengen. Je mag daar heel specifiek in worden, Vraag je af waarom je ze wilt en wat ze voor je kunnen betekenen. Dan krijgt je netwerk waarde.

Het ontzettende potentieel van jonge mensen
Ik zie dat de jongere generaties niet zo hiërarchisch georiënteerd zijn in de bedrijven waar ze werken. Ze willen graag kennis ophalen zonder door allerlei lagen te hoeven. Ze trekken zich weinig aan van wat ‘hoort’, ze doen het gewoon. De pragmatische generatie (ongeveer van 30 tot 40 jaar) heeft veel behoefte aan een praktische toepassing. ‘Wat kan ik hiermee, wat heb ik hieraan?’ vragen zij zich af. Generatie Y (ongeveer van 15 tot 30 jaar) is gericht op resultaten en het opdoen van indrukwekkende ervaringen. Beide generaties hebben enorme netwerken, een waanzinnige potentie om gebruik van te maken en zijn een uitermate geschikte doelgroep om Social Learning voor in te zetten. De Young Professionals die ik begeleid, hebben er zo veel meer baat bij wanneer ik een dag met ze op het werk meeloop en ze help leren van wat ze daar tegenkomen, dan wanneer ze een dag vaardigheden oefenen tijdens een training.

Wat betekent dat voor organisaties?
 Ik hoop oprecht dat er in de toekomst betere en snellere interactie is met elkaar. Ik droom van een wereld met organisaties die niet duidelijk hun grenzen van de buitenwereld scheiden. Dat zelfs grote, soms logge multinationals een  flexibele schil  krijgen en iedereen die voor hen werkt  zich  vrijer kan bewegen. Dan komt er hopelijk ook meer ontspanning en hoeft het allemaal niet zo binnen de organisatie ‘regels’ te gebeuren. De organisatiegrenzen zijn niet erg organisch en daarmee onnatuurlijk. Dat leidt tot stress, ik zie dat de jongere generatie van deze inflexibiliteit onzeker wordt of vaak ook ontevreden.

Wie durft? Creëer gewoon een leercontext voor Social Learning
Social learning  is een feit: het draait niet meer om wat we weten, maar om hoe en wanneer we achter de informatie kunnen komen die we in het hier en nu nodig hebben. Organisaties hebben er baat bij voor hun professionals een leer- en werkcontext te creëren die hen in staat stelt hun netwerk te benutten voor hun professionele ontwikkeling en voor de bedrijfsresultaten. In plaats van dat wij degene zijn die professionals proberen te leren wat ze moeten doen, zijn professionals vandaag er meer bij gebaat te leren op welke manier ze de kennis, kunde en middelen die bij hun vraag past, in hun netwerk kunnen vinden, oogsten en verbinden.

www.glimpen.nl

[Indien van toepassing: terug naar de Baak Incompany, Talent Development]


  Omschrijving Profiel Duur Investering