Nieuwe vormen van flexwerken

PLUG de Dag is een netwerk van professionals die op woensdagen samenwerkt in Amsterdam, op een locatie die maandelijks wisselt. De gastplek voorziet PLUG van WiFi en stroom. Als tegenprestatie wordt er in de middagpauze tijdens de lunch gebrainstormd over een organisatievraag die leeft bij de gastheer of gastvrouw. In die vier lunchsessies komt PLUG met de eigenaar tot een resultaat, een actie. Zo’n organisatie krijgt dus impulsen en inzichten van mensen met heel verschillende achtergronden.


Initiatiefnemers Jetske (PMtD), Femke (Dienst Ruimtelijke Ordening Amsterdam) en Martine (Twynstra en Gudde) vinden vooral de verschillende ontmoetingen erg leuk en leerzaam. Er zijn veel flexwerkende ZZP-ers die aansluiten bij PLUG, maar ook ‘werknemers’ zoals zijzelf. Alle drie krijgen zij van hun werkgevers de ruimte dit te doen. PLUG de Dag stelt traditionele normen en overtuigingen ter discussie. Bijvoorbeeld die van de werkgever, die zich afvraagt of flexende medewerkers dan wel echt werken of wat de meerwaarde van een dergelijk initiatief dan is voor de medewerker of de organisatie.

Verder durven denken dan Het Nieuwe Werken…
Onder de flexwerkers wordt informatie uitgewisseld over projecten waar ze aan werken en ze vragen elkaar om advies. Je krijgt kruisbestuivingen van uiteenlopende visies en ervaringen. Thuiswerken is fijn, maar soms heb je behoefte aan collega’s. PLUG is iets anders dan Het Nieuwe Werken, want het netwerk werkt juist tijd- en plaatsafhankelijk, de woensdag en de locatie doen ertoe. Dit is een manier om echt ondernemender gedrag te krijgen binnen organisaties en out of the box te kunnen denken.

PLUG organiseert eigenlijk het momentum dat mensen uit hun routine haalt. Er worden nieuwe vragen gesteld, door nieuwe mensen in nieuwe omgevingen. Soms zit PLUG bij een voetbalvereniging, dan weer bij scholengemeenschap, in een galerie of op de Buurtboerderij. In een onverwachte setting vallen alle routines van je af. Het is altijd weer verassend en leerzaam wat PLUG tegenkomt. Na ruim anderhalf jaar raken pluggers getraind in een bepaalde manier van kijken.

Je netwerken in razend tempo uitbreiden
Gestart met een groot event waarop veel mensen uit hun eigen netwerken afkwamen, zijn er nu zo’n 300 mensen ingeplugd bij PLUG de Dag. Het zijn mensen van alle leeftijden en allerlei functies. Juist omdat er geen hiërarchieën zijn, spreekt iedereen op hetzelfde niveau met elkaar. Het is een verrijking om kennis te maken met andere mensen die weer in andere netwerken zitten. Het is opvallend dat het vooral dertigers zijn die ook daadwerkelijk komen op de woensdagen.

Op een andere manier maatschappelijk betrokken zijn
Betrokkenheid met de stad is van groot belang. De meeste mensen die meedoen hebben een soort nieuwsgierigheid naar verschillende uithoeken van de stad. Je komt nog eens ergens. De gastvrijheid en warmte die PLUG ervaart is bijzonder. Het maakt het vaak zelfs moeilijk om weer door te trekken. Je bent even heel verbonden met zo’n organisatie en wat er speelt. Vragen gaan vaak over dingen als ‘hoe krijgen we weer levendigheid in de buurt’, ‘of hoe betrekken we mensen bij buurttheater’, ‘hoe kunnen we meer leden of bezoekers werven’, etc. De eerste stap is om de vraag achter de vraag boven krijgen. Daarna zijn er twee verdiepingssessies en de vierde bijeenkomst is bedoeld om tot actie te komen. De vraageigenaar krijgt altijd een set briefkaarten met ‘tips and tricks’ van de pluggers. Je bent echt maatschappelijk bezig. Dat is heel inspirerend.

Online en Offline verbinden
PLUG zoekt zelf plaatsen uit die interessant lijken, maar het netwerk wordt ook vaak gevraagd. Als een soort stadsnomaden trekt PLUG door Amsterdam. Er is veel contact via Twitter, en de website www.plugdedag.nl. De wekelijkse blogs worden goed gelezen. Per week komen er nieuwe leden bij. Zo groeit PLUG gestaag door. Het vraagt wel steeds aandacht om mensen betrokken en geboeid te houden. Het doel is een grotere groep het gevoel van eigenaarschap te geven. Het is een mix van online en offline verbinden.

De nieuwe ruileconomie
PLUG wil kruisbestuiving van de grond krijgen. Het is een organisch traject, persoonlijk en maatschappelijk betrokken. Het gaat erom met je netwerk meerwaarde te leveren. De initiatiefnemers vinden het ook een speeltuin waar ze heel veel leren. PLUG is nu een onderzoek gestart om te ontdekken wat het de organisaties waar we waren heeft opgeleverd. Om zo tot een onderbouwing van de meerwaarde te komen, voor PLUG zelf, maar vooral voor het netwerk. Het is ook een klankbord om de initiatiefnemers scherp te houden: waar kan het beter of professioneler? En hoe financier je dit? Zo wordt nu een passend verdienmodel ontwikkeld, waar de nieuwe ruileconomie onderdeel van uitmaakt..

De toekomst van werken
Er is vooral onder jonge professionals veel behoefte om op andere manieren samen te werken. En misschien ook wel bij oudere professionals, maar die lijken het moeilijker te vinden zich los te maken uit bestaande routines en gevestigde structuren. Werken in de toekomst zal in ieder geval meer vanuit het mixen van netwerken gaan gebeuren. Je verzamelt een leuk team rond een onderwerp, een groep waar je enthousiast en energiek van wordt, van mensen die elkaar aanvullen.

Je werk is een belangrijk onderdeel van je leven, daarom zul je de ideale omstandigheid voor jezelf moeten creëren. Veel mensen vinden maatschappelijke betrokkenheid ook belangrijk naast -of misschien wel in- hun werk. Het is leuk onontgonnen terrein te betreden, dat kan niet altijd binnen organisaties, maar wel in netwerken. Netwerken kun je zien als een soort werkfamilies. Je zit er in meerdere, waar je verschillende taken en rollen verricht, wat inhoudt dat je eigenlijk niet één te benoemen functie meer hebt.

Functieprofiel is passé
Moeilijk daarbij is wie je dan eigenlijk bent en waar je geld mee gaat verdienen. Je bent dan niet meer het bedrijf waar je werkt, je werkt misschien zelfs voor meerdere bedrijven in loondienst en bent ernaast ook nog zzp-er. Veel organisaties zijn nog niet ingericht voor deze soort werknomaden. In de toekomst zal alles nog meer door elkaar lopen: werk en privé, publiek en privaat. In de meeste organisaties zijn hier nog duidelijke grenzen tussen, maar eigenlijk is het een grijs gebied.

Wat levert het eigenlijk op?
Naast veel leren, nieuwe mensen leren kennen en maatschappelijk betrokken werk te doen is het ook de lol van het organiseren ervan. Je hebt een idee, voert het uit, bouwt het uit en na 1,5 jaar werkt het nog steeds. Onlangs organiseerden de initiatiefnemers een diner voor de drie werkgevers en trouwe pluggers, om de toekomst te verkennen. Daar kwam uit dat PLUG focus en een vernieuwend verdienmodel nodig heeft, zodat PLUG kan blijven groeien, zonder de waarde van het concept uit het oog te verliezen.


Wil je ook Pluggen? Dat kan, kijk daarvoor op www.plugdedag.nl  Wil je aandeelhouder worden van PLUG, ben je op zoek naar een bijzondere locatie voor een werksessie, wil je als bedrijf ook pluggen of heb jij een bijzondere locatie in de aanbieding? Neem contact op met info@plugdedag.nl


  Omschrijving Profiel Duur Investering