Persbericht - De Baak benoemt Ronald Blom tot voorzitter van de Raad van Toezicht

Noordwijk, 10 januari 2014 - Met ingang van 1 januari 2014 is Ronald Blom (65) benoemd tot voorzitter van de Raad van Toezicht (voorheen Bestuur) van het opleidings- en kennisinstituut de Baak, als opvolger van Inge Brakman, Bestuurder en Toezichthouder, die vanaf 2010 het voorzitterschap van het Bestuur heeft bekleed.

ronald_blom_450

Ronald Blom vervulde in het verleden onder meer de functie van voorzitter van de Raad van Bestuur van Eneco Energie. Thans is Ronald Blom o.a. voorzitter van de Raad van Commissarissen van Roto Smeets Group en voorzitter van de Raad van Commissarissen van IGM Holding. Daarnaast is hij cofounder van de Ukengee Foundation, voorzitter van de Stichting Het Nieuwe Parool, voorzitter van Rotterdam Boxing en lid van het hoofdbestuur van de Nederlandse Boksbond.

Met ingang van 1 januari 2014 kent Stichting de Baak, Management Centrum VNONCW, een nieuw bestuursmodel. Het voormalige Bestuur is gewijzigd naar een Raad van Toezicht. De huidige directie zal, naast de uitvoerende bestuurstaak, ook de meer algemene bestuurstaak gaan vervullen, onder toezicht van de Raad van Toezicht.

Over de Baak
De Baak is een opleidings- en kennisinstituut op het gebied van leiderschap en ondernemerschap. De Baak richt zich op de ‘Human Side of Enterprise’, op de ontwikkeling en effectiviteit van mensen in organisaties. Leren bij de Baak betekent: onvermoede talenten ontdekken, verrassende kansen zien en intellect combineren met creativiteit. De Baak verzorgt open- en maatwerkprogramma’s in het Nederlands en het Engels, maakt zich sterk voor duurzaam ondernemen en draagt bij aan tal van maatschappelijke projecten over leren en ontwikkeling.

De Baak is verbonden met VNO-NCW en gevestigd in Noordwijk, Driebergen,
Den Haag en Antwerpen.
Voor meer informatie: www.debaak.nl of www.debaak.com

- Einde persbericht -


Noot voor redactie niet ter publicatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

De Baak
Karin de Winter, Secretariaat Raad van Toezicht
Telefoon: +31 71 369 02 00
E-mail: k.dewinter@debaak.nl
Postadres: Postbus 69, 2200 AB Noordwijk


  Omschrijving Profiel Duur Investering