Persbericht - Wiebe Draijer en Aukje Nauta tijdens Ernst Hijmanslezing eensgezind over de winst en magie van polderen

- PERSBERICHT -

Wiebe Draijer: “Bij allianties zit de magie in de stap naar unanimiteit”
Aukje Nauta: “Het poldermodel bashing moet afgelopen zijn”

Het Maitland Theater in Driebergen was maandag 20 januari goed gevuld voor de Ernst Hijmanslezing 2014. Ruim 300 adviseurs en opdrachtgevers hoorden de lezing ‘Triple A = de kracht van Allianties, Akkoorden en Aanpakken’ van ir. Wiebe Draijer (kroonlid en voorzitter van de Nederlandse Sociaal-Economische Raad) en de sociaal psychologische verdieping hierop door prof.dr. Aukje Nauta (bijzonder hoogleraar aan de Universiteit van Amsterdam).

persbericht-heijmans
 
Draijer roept de organisatieadviseurs op om in verandertrajecten vooral te bouwen aan unanimiteit. Hierin zit de magie van het sluiten van goede akkoorden. Bouw aan allianties van relevante stakeholders, zodat zij meedoen in het bereiken van unanimiteit. Ook roept Draijer de organisatieadviseurs op om meer maatschappelijk te gaan ondernemen en daarmee belangeloos een ruime bijdrage te leveren aan het realiseren van maatschappelijke veranderingen. “Dit zal ons allemaal veel brengen.”
 
Als psycholoog haakt Nauta in op het beïnvloeden van houding en gedrag.

“Polderen is goed”, zo betoogt Nauta, “omdat open overleg leidt tot perspective taking en empathie”. Een open dialoog kweekt vertrouwen. Dit zorgt voor creatieve oplossingen en leidt tot zakelijk rendement en persoonlijke groei. Hiermee wordt ‘de koek’ voor iedereen groter. Tot slot pleit Nauta ervoor om Nederland weer ‘gidsland’ te laten zijn. “Het poldermodel bashing moet afgelopen zijn.”
 
Een impressie van beide lezingen met nog meer spraakmakende uitspraken van Draijer en Nauta is binnenkort te zien op www.ernsthijmanslezing.nl
 
De Ernst Hijmanslezing is in het leven geroepen om een impuls te geven aan het maatschappelijke debat over de professie van organisatieadviseurs.
 
De lezing is een initiatief van de Raad van Organisatie-Adviesbureaus (ROA) en de Orde van organisatiekundigen en -adviseurs (Ooa) en wordt georganiseerd met medewerking van Sioo en de Baak.
 
Tijdens de Ernst Hijmanslezing werd ook de ROA Professionele Publicatie Prijs 2013 uitgereikt aan Leonard Millenaar, Ernst Graamans en Wouter ten Have van TEN HAVE Change Management voor hun artikel: 'Rechtvaardigheid als bepalende factor bij organisatieverandering' (verschenen in Holland/Belgium Management Review)

- Einde Persbericht -
 
 

Noot voor de redactie:
Voor aanvullende informatie kunt u contact opnemen met Joost Beukers, bestuurslid ROA, (tel. 079 368 1000) of via roa@cantrijn.nl) en met Frank Hüsken, bestuurslid Ooa (tel. 06 – 5122 6348)
 
Zie ook: www.ernsthijmanslezing.nl


  Omschrijving Profiel Duur Investering