Persbericht: Groeiversneller werkt


De GROEIVERSNELLER werkt.

De groeiversneller - MKB bedrijven in versnelde groei brengen - is een gewaagd programma. Een programma dat een hoge ambitie heeft die maar zo in een pretentie kan verkeren.

In dat licht is het goed te constateren dat het programma zich weet te onderscheiden. Deelnemers die dit programma volgen doen het als ondernemer significant beter dan ondernemers die het traject niet volgen.

Voor de Baak is het een even inspirerende ervaring als voor de deelnemers. Tijdens het leren ondernemen en leren ondernemen. Zo kost het programma geen extra tijd en levert misschien wel tijd op.

Tijd winnen door tijd te besteden. Leren van elkaar en, ander dan op school was toegestaan, door afkijken beter worden.

Ik vind het niet gewaagd om te zeggen dat de Groeiversneller, een programma dat de Baak organiseert met PwC, AKD Advocaten & Notarissen, Philips Innovation Services en Port4Growth ook de groei van de Baak zelf versnelt.

Harry Starren

Persbericht   


  Omschrijving Profiel Duur Investering