De 'natuurlijke' organisatie

 

In het menselijk lichaam is geen enkele cel de CEO. Het is meer een nauwkeurig samenwerkingsverband waar iedereen met iedereen in contact staat en communiceert. Alle cellen hebben het welzijn van het gehele lichaam als doel en zij respecteren alle andere cellen als gelijken (ook al hebben ze onderling verschillende functies). Bij iedere verandering of verwonding wordt er creatief samengewerkt het euvel op te lossen, ze gaan zeer flexibel om met onverwachte situaties. Cellen gehoorzamen aan de universele wetten van rust en activiteit, (denk aan de slaap) en gaan economisch om met hun energie verbruik. De toewijding van cellen is ‘geven’ omwille van het geheel, ontvangen gaat dan automatisch. Ook houden ze nooit informatie achter, en ze geven alle kennis door aan hun nageslacht. (Naverteld uit: Het boek der geheimen van D. Chopra)

Zou het kunnen zijn dat het gevoelige en hyperefficiënte systeem van ons lichaam een blauwdruk is van hoe wij onze organisaties kunnen inrichten? Zou dat niet de meest natuurlijke en daarom voor de hand liggende weg zijn? Onze organisaties zijn meestal ingedeeld naar de wetten van de ratio, veel minder verfijnd dan het subtiele en complexe evenwicht van de natuur zelf.

Maar waarom zouden we dat willen, een ‘natuurlijke’ organisatie? Misschien om de kwaliteit van leven, ook op het werk, te verhogen. Daar valt zeker ook onder de kwaliteit van relaties en de vreugde om te bestaan. Als je kijkt hoeveel tijd we doorbrengen op het werk, komen de vele uren die we besteden aan het bestendigen van hiërarchische verhoudingen, het voldoen aan bureaucratische procedures, het vasthouden aan afgesproken planningen wat armoedig over als je bedenkt hoe dynamisch, fris, vervullend en uitdagend alles zou kunnen zijn.

Nu is er wel de valkuil van de vlotte reclame beelden, waar iedereen de hele dag gelukkig, energiek, mooi en populair is. Daar is niet veel ‘natuurlijks’ aan. Het is juist de kunst daar doorheen te kijken en zien dat in iedere verschijning een mens schuilt met talenten, tekortkomingen, behoeftes, en mooie dingen die ze kunnen geven en bijdragen aan de doelstelling van de organisatie.

“Wordt het werk dan wel gedaan?”, hoor ik sommigen al denken. Tja, het vraagt wel om een mindshift, wat is je definitie van werk, en wanneer is het naar jouw gevoel gedaan? Gaat dat alleen om cijfers en resultaten of hecht je ook waarde aan andere factoren? En zijn die andere factoren wel haalbaar want verplichte saamhorigheid werkt bijvoorbeeld echt niet! Denk toch weer eens aan het lichaam, dat is niet gezellig of soft te noemen, het is juist heel efficiënt op de leukste manier.

De behoefte aan een omslag naar natuurlijk organiseren is zeker niet nieuw. Het ‘nieuwe werken’ is er eigenlijk een voorbeeld van. In eerste instantie praktisch ingevuld (technische vooruitgang leidt tot werken op zelf gekozen plekken) zien we nu ook de sociale positieve (en negatieve) mogelijkheden ervan. Het is alleen maar een kwestie van doorpakken op wat we al doen. Ik durf bijna te beweren dat het ‘natuurlijke’ organiseren een natuurlijke weg zal vinden. Het is meer even het lef hebben om stil te gaan staan en rond te kijken in je organisatie: wie werken hier, wat dragen ze bij met hun speciale talenten, en dat dan meer de ruimte geven, de vrijheid vooral. De wijsheid van het lichaam laten stromen op ieder denkbaar niveau…

Ter afsluiting een lijstje van ‘not to do’, geïnspireerd op de cellen, ook uit het boek van D. Chopra:

  • Zelfzuchtigheid
  • Weigeren te communiceren
  • Rigide vasthouden aan oude gewoontes
  • Als buitenbeentje leven
  • Vasthouden aan oud gedrag
  • Te veel consumeren
  • Dwangmatig actief en agressief zijn

    Petra Baars, programmamaker, p.baars@debaak.nl

  Omschrijving Profiel Duur Investering