Hoe gebruik je als leider je intuïtie?

Wanneer je iemand vraagt ‘wat ervaar je nu’, komt er vaak een antwoord dat met het denken of willen te maken heeft. Je zegt wat je denkt of wat je zou willen. Je bent dan niet in contact met wat er echt is. Je voelt niet de temperatuur om je heen, hoe je lichaam aanvoelt of je gemoed, en ook niet wat er gevoelsmatig speelt met de mensen en de situatie om je heen.

Directe ervaring gaat via de ziel. Je bent in contact met wat er energetisch om je heen gebeurt. Dit gaat over subtielere niveaus van ervaren, wat je bijvoorbeeld voelt achter de klank van een muziekstuk dat je hoort. Hoe meer je dit soort zaken kunt ervaren, hoe meer je het gevoel krijgt ‘levend’ te zijn. Lenne Gieles noemt dit ‘thuis’. Haar boek met dezelfde titel is een uitnodiging om te leven vanuit je oorsprong.

Leer de Stilte kennen
Om dit steeds meer te kunnen ervaren moet je vooral veel dingen afleren en wegstrepen. Je leert door franje en oppervlakkigheden heen te kijken en komt uit bij de kale essentie. Thuis is hetzelfde als ‘de stilte in jezelf gevestigd’. Stilte is een proces waar je langzaam invalt, in de bodem van rust. Eenmaal aangekomen komt er veel energie, inspiratie en kun je veel activiteiten ondernemen. Het kost tijd deze stilte in jezelf te kunnen bevatten. Dat vergt veel aandachtsoefening. Maar wanneer het je op den duur lukt een stiltekamer in jezelf vestigen heb je een plek waar je kunt ‘zijn’. In tijden van crisis is dit heel erg handig, maar het is aan te raden dit te integreren in het dagelijkse leven. Om altijd vanuit die stilte te handelen.

Essentie→ ziel → vorm
In vorm zijn wij mens. Dit ervaren wij in het dagelijkse leven. Maar achter de vorm zit de ziel, dat is je persoonlijke energie (warm, koud, zwaar, luchtig etc), je voorstellingsvermogen, je dromen. En hierachter bevindt zich een ‘zijn’ dat je essentie zou kunnen noemen. Essentie gedraagt zich anders dan ego. Je zou het ‘alom tegenwoordig puur leven’ kunnen noemen, of oorspong of werkzaamheid. Allemaal moeilijk te begrijpen woorden. Om essentie te kunnen ervaren hoef je alleen maar te weten dat essentie er altijd is, je woont in essentie. Het is een kwestie van loslaten en je erin laten zakken. Je kunt pure aanwezigheid altijd ontvangen als voeding. Je persoonlijkheid (vorm en ziel) is een tool van het ‘zijn’, terwijl wij het meestal andersom ervaren. Het is de kunst alle drie deze lagen tegelijkertijd te ervaren.

Innerlijk weten komt naar je toe
Wanneer je vanuit je persoonlijkheid op situaties reageert is dat altijd gekleurd door je voor- en afkeuren. Je bent meer van waarde als je er bent vanuit oorsprong. Je overziet en ervaart dan vanuit een neutrale positie wat er speelt tussen mensen en vaak zijn jouw woorden dan de juiste woorden, de verlossende woorden. Die woorden heb je niet zelf bedacht maar komen naar je toe, een soort innerlijk zeggen. Vanuit oorsprong draai je niet geprogrammeerd een lesje af,  je put uit een soort creatieve leegte en doet wat nodig is in het moment. De stilte is eigenlijk vol van energie.

Dramatiseer je emoties niet
Emoties zijn een gevolg van ‘niet ervaren’. Het is een soort achterstallig onderhoud. Voelen en ervaren is niet hetzelfde als emotie. Als je gevoel blijft stromen in je buik voel je vaak met zelfliefde welke behoeftes er zijn. Je gaat even een luchtje happen, een gesprekje voeren of een slaapje doen. Je bent energetisch ervarend in het nu. En ook als er een emotie komt ervaar je die, je laat een traan of bent geraakt, en dan gaat het voelen weer verder. Het dramatiseren van emoties in therapie is als tijdperk eigenlijk voorbij.

Het denken is eigenlijk een beetje bekrompen
Het denken kopieert alleen maar wat je al weet. Het loopt via de bekende weg die slechts 4% van je hersenen verbruikt. Met denken kom je niet in een creatieve flow. Dus, heb er vertrouwen in dat je het denken maar beter los kunt laten. Kunst maken, maar ook ieder ander creatief proces komt voort uit contact met essentie. Het eerste idee komt altijd daar vandaan en niet uit de mind. Als je aan het creëren bent hou je ‘het’ niet in de hand maar laat je je vallen aan de oorsprong.   

Je bent meer dan je ‘ik’ gevoel
Als je goed oplet voelt een moment dat je je iets probeert te herinneren als kramp. Het wordt ook wel de ik-kramp genoemd. Herinneren is je oude patronen ophalen, je staat niet in het ‘nu’. Het lijkt op een dikke jas aandoen omdat het gister zo koud was. Wanneer je als kind geen liefhebbende ouders hebt gehad, had je een dikke jas nodig (iedereen heeft er eigenlijk één in meer of mindere mate). Kies er echter nu voor deze uit te doen. Dan kom je in een grotere ruimte van wie je eigenlijk bent. Die is veel groter dan je ik-gevoel.

Contact met anderen
Wanneer je je in een groep afsluit voor de rest, geen lijntje naar ze hebt, komt de groep niet in de juiste energie om te creëren. Ook in een bedreigende situatie ga je vaak in je hoofd zitten waardoor je je afscheidt. Alleen wanneer je in essentie blijft kunnen er vernieuwingen plaatsvinden en vruchtbare oplossingen komen. En wanneer je er steeds beter in wordt gaat de notie van ‘binnen’ en ‘buiten’ wegvallen. Het denken wordt dan een bijzaak, iets wat af en toe nuttig is om te gebruiken. Alleen wanneer je verbonden bent met je ziel en oorsprong kun je in contact zijn met een ander.

Blijf op de weg naar dieper aanwezig ‘zijn’
De beweging van leven is dat vanuit de oorsprong zich iets manifesteert in de materie en daarna val je weer terug naar oorsprong. Er komt weinig ‘ik’ aan te pas. Wij mensen hebben door de geschiedenis heen echter vele scenario’s ontwikkelt om niet in de oorsprong te zijn. Je zet jezelf bijvoorbeeld in een isolement met een muur om je heen, of je maakt jezelf kleiner of juist groter. Het enige wat je hoeft te doen om hier van los te komen is heel bewust ermee te stoppen en weer terug te gaan naar de kwaliteit van in de ziel zijn. Je nu afvragen wat ben ik aan het doen waar ik mee kan stoppen. Ga er van uit dat in alles wat je tegenzit, een lichamelijke pijn, een dwangmatige houding, ‘het lichtje’ van de ziel woont. Er zit altijd een behoefte in verborgen, een goede bedoeling en een gevoel. Wanneer je dit vindt kun je weer verder op weg naar dieper aanwezig ’zijn’.

Deze theorie komt ook terug in het senior leiderschap programma Bezielend Leiderschap. Klik hier voor meer informatie


  Omschrijving Profiel Duur Investering