Leiderschap in turbulente tijden

De economische crisis heeft het ondernemerschap teruggebracht in Nederland. Die conclusie blijkt zonneklaar uit het onderzoek ‘Leiderschap in turbulente tijden’. Liefst tweederde van de ondervraagde topondernemers geeft aan de economische crisis als een kans te ervaren. Innovatie (46 procent) en sales (43 procent) heeft hun hoogste aandacht, met kostenbesparing op een derde plaats (37 procent).

Het onderzoek, dat begin dit jaar is gehouden door netwerkorganisatie Business Leaders en het kennis- en opleidingsinstituut De Baak, verbonden aan VNO-NCW, toont duidelijk aan dat ondernemers heel anders tegen crisis aankijken dan enkele jaren geleden. Een paar jaar geleden leken de begrippen ‘verdedigen’, ‘stabiliseren’, ‘schoon schip maken’ en ‘overleven’ het best bij hun strategie passen. Begin dit jaar noemden de ondervraagde ondernemers zelf ‘vernieuwen’, ‘groeien’, ‘versterken’, ‘samenwerken in de keten’ en ‘veranderen’ als kenmerkend voor de ondernemingsstrategie.

Je kunt 'Leiderschap in turbulente tijden' ook downloaden als PDF-document (13 MB).


  Omschrijving Profiel Duur Investering