Nieuw leertraject: Invloed in Complexiteit

Nieuw leertraject: Invloed in Complexiteit

De Baak heeft een nieuw leertraject ontwikkeld: Invloed in Complexiteit. Het leertraject is bedoeld voor senior professionals (minimaal 10 jaar werkervaring) die dagelijks opereren in een complexe omgeving. Dat wil zeggen: een snel veranderend speelveld met vele stakeholders, uiteenlopende belangen en besluitvorming in de achterkamers.

Door trends als internationalisering, vervagende grenzen in (en tussen) organisaties en de economische crisis neemt de complexiteit van werk toe. We merken dat onze klanten hier mee worstelen. Denk bijvoorbeeld aan de zorg, waarin verschillende zorgpartijen de zorg hebben om goede zorg te bieden aan cliënten. Heel veel zorg(en), maar wie neemt welke verantwoordelijkheid en ... wie betaald? Of de Bouw, waarin professionals over de grenzen van hun organisatie moeten samenwerken met ketenpartners. Of de financiële dienstverlening waarin vele stakeholders met evenzoveel belangen opereren en waarbij financieel gewin uiteraard een belangrijke kracht is. Samen met professionals uit onder andere deze branches hebben we vorm gegeven aan dit nieuwe leertraject.

Is de complexiteit oplosbaar? Nee. Vaak denken, hopen of willen we dat wel, maar de huidige samenleving is dermate complex geworden dat niet alle vraagstukken op te lossen zijn. De vraag die dan rijst is: "Hoe om te gaan met deze complexiteit en hier invloed op te hebben?" Het leertraject helpt om handen en voeten te kunnen geven aan deze materie door: stilstaan bij, doorgronden, vereenvoudigen en (de dilemma's) in kaart brengen. Opdat je met de resultaten hieruit je stakeholders en andere belanghebbenden kunt beïnvloeden. En zodoende met elkaar vooruít komt op een probleem of vraagstuk.

De eerste groep zal op 18 december 2012 van start gaan onder begeleiding van trainer Hanneke van Geet. Je kunt meer over dit leertraject lezen via www.debaak.nl/iic.

 


  Omschrijving Profiel Duur Investering