"Wat levert zo'n training nou eigenlijk op?" Een rendementsdialoog

De Baak inspireert


Marianne van Munster, sr. Programmamaker bij de Baak in gesprek met Jeroen Koster, Programmamaker bij de Baak en afgestudeerd op het onderwerp “Rendement van trainingen”. Een weergave van het boeiende gesprek is hieronder te lezen, klik hier om de gehele rendementsdialoog tussen Jeroen en Marianne te lezen.

Wat versta je onder rendement van trainingen?
“Rendement betekent 'teruggeven': de deelnemer doet een investering en wat krijgt hij of zij daarvoor terug? Die investering is niet alleen uit te drukken in tijd en geld. Dat gaat veel verder. Het gaat daadwerkelijk om het leveren van energie. En wat levert die energie vervolgens op?  "E = mc² ” Verschillende auteurs, denk aan Donald Kirkpatrick, hebben geprobeerd de complexiteit van de Return On Investement van leren in kaart te brengen. Maar de praktijk bewijst de beperkingen van modellen; hoewel je het een en ander in kaart kunt brengen over tevredenheid van deelnemers en eventuele gedragsveranderingen (dit laatste vormt al een behoorlijke complicatie), ga je voorbij aan de rijkdom van de leerervaring.”

Waarom is Rendement een issue binnen “trainingenland” of waarom zou dat zo moeten zijn?
“Natuurlijk is de crisis aanleiding geweest voor het heroverwegen van opleidingsinvesteringen: wat levert het nu eigenlijk op? Vaak ontbreekt het antwoord op deze vraag. En dat is een gemiste kans! Want het faciliteren van een rendementsdialoog genereert op zich rendement: er ligt een prachtige uitdaging voor ons om in gesprek te gaan over wat een training oplevert. En dan bedoel ik letterlijk in gesprek; er moet een constante dialoog ontstaan tussen opleiders en afnemers van onze diensten. En dat kan op verschillende niveaus. Het is een gesprek dat op bedrijfs-strategisch niveau gevoerd kan worden, maar ook op individueel niveau. Maar altijd vanuit betrokkenheid en oprechte interesse.”

Welke tips geef je elke organisatie ten aanzien van het vergroten van rendement van trainingen?

“Tip 1: zorg voor een degelijk transferpartnership. Een training vraagt niet alleen om inzet van de deelnemer. Er moet sprake zijn van een partnership tussen trainer, deelnemer en leidinggevende. Het gevoel van ownership ligt in eerste instantie bij de deelnemer, maar ook diens leidinggevende en de trainer(s) moeten delen in het eigenaarschap van het totale leerproces en het vertalen ervan naar de werkpraktijk.”

“Tip 2: gebruik principes van Situated Learning. Leren is context gebonden! Zorg ervoor dat de situatie binnen de trainingscontext zo veel mogelijk overeenkomt met die van de realiteit van de deelnemer.”

Als ik nóg meer wil weten over Rendement, wat adviseer je mij dan te doen?
“Ga in gesprek! Degenen die je het meest kunnen vertellen over het rendement van een training zijn de deelnemers zelf. Vraag vóór een training wat ze denken dat het ze gaat opleveren; vraag deelnemers tijdens hun leertraject hoe ze denken hun eigen training terug te verdienen; en vraag ruime tijd na afronding wat het ze gebracht heeft.”

Vragen? Neem contact op met Jeroen Koster je.koster@debaak.nl  

 


  Omschrijving Profiel Duur Investering