Meer Intern Ondernemerschap en Flexibiliteit nodig?

Het spel van ondernemend gedrag is creatief en motiverend

Mensen en de maatschappij zijn echt anders dan 10 jaar geleden. Dat komt met name door het toenemend gebruik van o.a. social media, nieuwe technologie zoals tablets en android-phones, en steeds meer dienstverlening via internet.  Organisatiestructuren veranderen wat langzamer mee. Maar ook daar 'klinkt' de omslag. In organisaties wordt steeds meer verantwoordelijkheid gelegd bij de medewerkers. Veel vaker wordt er in afdelingsoverstijgende projectgroepen gewerkt wat logisch is binnen de netwerkeconomie. Je zoekt de mensen van wie je weet dat ze de job kunnen klaren.

In deze nieuwe organisatievormen geven leiders enkel richting aan en benoemen specifieke outputdoelen. Vervolgens hebben de medewerkers veel vrijheid deze doelen te behalen. Van hen wordt verwacht dat zij dit zelfstandig uitvoeren, waarin ze ook zelf verantwoordelijk zijn voor hun ‘leren’ en voor ondernemend gedrag. Een competentie die daar bij hoort is het grijpen van kansen voor je organisatie en die ook ongevraagd durven uitvoeren. Een andere competentie die hier bij hoort is flexibel gedrag en nieuwsgierigheid naar nieuwe wegen, omdat de oude steeds sneller 'achterhaald' blijken. 

Hoe geef je hier leiding aan, hoe krijg je een groep medewerkers zo ver dat zij ondernemender en flexibeler worden? Dit is een veel voorkomend thema van maatwerktrajecten bij de Baak: voor leidinggevenden, teams of een hele organisatie.

De leidinggevende creëert de voorwaarden
Wanneer je als leidinggevende wilt leren om mensen te bewegen naar meer ondernemend gedrag, vraagt dat vaak een persoonlijke benadering. Je moet zelf het goede voorbeeld zijn en de veiligheid creëren voor anderen om hetzelfde te doen. Naast dat je het zegt, wees ondernemend en nieuwsgierig, moet je ook de voorwaarden creëren waarin het streven naar individuele successen geoorloofd is en gewaardeerd wordt. Uniciteit binnen de organisatie mag zichtbaar worden, iedereen deelt zijn of haar talenten zodat ze voor specifieke doeleinden kunnen worden ingezet. Inspirerende outputdoelen formuleren en veel verantwoordelijkheid bij de medewerkers leggen zal het ondernemerschap vergroten. Dit kan hét thema zijn van Management Development maatwerprogramma's, of een onderdeel daarvan.

Medewerkers uitdagen en meer verantwoordelijkheid geven
Naast het opleiden van leidinggevenden, maakt de Baak ook maatwerkprogramma's voor en met medewerkers zelf. Intern ondernemerschap vraagt om een gedragsverandering van de medewerker, er wordt een groter beroep gedaan op de persoonlijke ontwikkeling en de intrinsieke motivatie. Inspirerende maatwerktrajecten zijn vaak verbonden aan een urgente organisatiecase of een lichte variant van een ondernemerswedstrijd, waarbij veel aandacht is voor denken buiten de bestaande kaders plus het tegelijkertijd neerzetten van bedrijfsresultaten. Zo levert de training meteen iets op voor de organisatie.

Hier vier voorbeelden van bedrijven met wie wij trajecten deden om meer ondernemerschap en flexibiliteit in de organisatie te borgen (klik op het logo):

     

Wil je meer weten over intern ondernemerschap en wat de Baak voor jouw organisatie kan betekenen? Neem contact op met de adviesdesk 0343 556369 of e-mail advies@debaak.nl

Of kom naar ons event op 24 juni met Ricardo Semler & friends:
           

   
Making People Powerful@ Work


  Omschrijving Profiel Duur Investering