Ik en de Anderen ® - 40 jaar!

PERSBERICHT – Leergang Ik en de Anderen na 40 jaar actueler dan ooit

Het ontdekken, waarderen en benutten van je eigen mogelijkheden is actueler dan ooit, blijkt ook uit het 40 jarig jubileum van het programma “Ik en de Anderen” van de Baak i.s.m. Bout & Partners. Tegenwoordig start er elke 14 dagen een nieuw programma van “Ik en de Anderen”.

Arko van Brakel, nieuwe CEO de Baak
“In een wereld die sneller lijkt te veranderen en minder zekerheden kent dan we de laatste decennia gewend waren, is de training "Ik en de Anderen" actueler dan ooit.
De communicatiemaatschappij waarin wij leven markeert tenslotte een tijdperk waarin sociale media ons misschien wel a-socialer maken dan ooit, terwijl de veelheid aan keuzes die tot anno 2012 tot onze beschikking staan het steeds lastiger maakt om de werkelijk belangrijke keuzes in het leven te maken. Juist in deze tijd is het plezierig dat "Ik en de Anderen" haar deelnemers de mogelijkheid biedt hun eigen waarden, doelen en kwaliteiten te leren kennen. Juist in een wereld waarin "iedereen een mening heeft over iedereen" is het belangrijk dat we zelfbewust de regie over ons leven kunnen voeren, zodat we de beste versie van onszelf kunnen worden. Ik en de Anderen draagt daar letterlijk al generaties lang aan bij."

Afgelopen vrijdag vond de inspiratiedag voor oud-deelnemers plaats, waarbij ook mevrouw Netty Jonkergouw, weduwe van Thale Bout, de founder van “Ik en de Anderen” aanwezig was. Ter gelegenheid van dit jubileum kreeg Arko van Brakel de nieuwe CEO van de Baak het standbeeld aangeboden door Guus Brackel, namens Bout & Partners.


Over de Baak
De Baak is een opleidings- en kennisinstituut op het gebied van leiderschap en ondernemerschap. De Baak richt zich op de 'Human Side of Enterprise', op de ontwikkeling en effectiviteit van mensen in organisaties. Leren bij de Baak betekent: onvermoede talenten ontdekken, verrassende kansen zien en intellect combineren met creativiteit.
De Baak verzorgt open- en maatwerkprogramma's in het Nederlands en het Engels, maakt zich sterk voor duurzaam ondernemen en draagt bij aan tal van maatschappelijke projecten over leren en ontwikkeling. De Baak is verbonden met VNO-NCW en gevestigd in Noordwijk, Driebergen, Den Haag en Antwerpen.

Voor meer informatie: debaak.nl of debaak.com

Inlichtingen
De Baak  : Christine Ruiter-Plemper
Telefoon : 06-34942747
E-mail    : c.ruiter@debaak.nl


De Baak, Noordwijk/Driebergen.


  Omschrijving Profiel Duur Investering