De toekomst van het leren

Farma-leren ++ Wiki-Leren ++ Retro-leren

Een oud citaat luidt: ‘Voorspellen is een riskant vak, zeker als het de toekomst betreft’. Maar toch is er ook weinig zo leuk als het doortrekken van signalen en trends die zich op dit moment aftekenen naar de tijd die voor ons ligt. Drie scenario’s voor Leren, geschreven alsof ze zich al hebben voltrokken:

Farma -leren
Na het verschijnen van Dick Swaabs ‘Wij zijn ons brein’ en de hele stroom boeken over het functioneren van onze hersenen die daarop volgde is bij velen het besef doorgedrongen dat er op het gebied van leren en ontwikkeling veel meer maakbaar is dan we ooit hadden aangenomen. De farmaceutische industrie is vervolgens met forse investeringen gedoken op de exploitatie van dit besef. Er wordt nu een nieuwe generatie middelen ingezet: niet langer ter bestrijding van wat misgaat, maar voor het bevorderen en verbeteren van gewenste en positieve effecten. Bijvoorbeeld op het gebied van Geheugen, Alertheid, Associatief vermogen en Creativiteit. Ook het verbeteren van communicatieve vaardigheden en van persoonlijke effectiviteit (van oudsher het domein van trainingsburo’s) komt binnen handbereik. Een ‘elektroden-kuurtje’ na een pijnlijke ervaring (scheiding, ontslag, verlies) is zeer gebruikelijk en betaalbaar. Ook een ‘spiegel-neuronen behandeling’ voor meer inlevingsvermogen is populair. Facelifts zijn uit. De krachtige integrale ‘Personality-Lift’ is in en blijkt buitengewoon veel aantrekkingskracht uit te oefenen op (top)managers die het einde van hun carrière zien naderen. Insead is om die reden een samenwerkingsverband aangegaan met een privékliniek in Zwitserland.

Wiki-leren
Na het verschijnen van de bestseller ‘Connect’ van Menno Lanting werd de kracht van netwerken en de waarde van het toegang krijgen tot succesvolle communities snel duidelijker en dwingender. Alles draait om het creëren en benutten van ‘optimale diversiteit’. Netwerken, platforms waar een slimme combinatie van noodzakelijke diversiteit in aanwezig is, zijn beter en sneller in het vinden van oplossingen en het ontwikkelen van innovatieve doorbraken. Voor individuele professionals betekent dit dat ze het meest leren en zich het snelst ontwikkelen als ze toegang hebben tot die cruciale groepen en vervolgens dat hun eigen waarde toeneemt als ze daarbinnen een aantoonbare bijdrage leveren. Leren en werken is volledig geïntegreerd. Je beweegt je als professional naar de netwerken waar je het meest kunt leren en elk netwerk is op zoek naar slimme aanvulling op hun lerend vermogen. Via een Google-achtige Ranking-methodiek hebben zowel de netwerken zelf als de deelnemers een score, een waarde die hun aantrekkelijkheid bepaalt. CV staat niet langer voor Curriculum Vitae, maar voor Connecting Value. Professionals met een hoog CV blijken voor 80% vrouw, waardoor het glazen plafond al snel een nietszeggend begrip wordt. Voor je het weet blijken er ook steeds vaker slim gebouwde Avatars schuil te gaan achter de members. Niets is meer wat het lijkt.

Retro-leren
Na het verschijnen van ‘Het Ondiepe’ van Nicholas Carr, waarin hij de schadelijke invloed van internet en social media op onze hersenen beschrijft ontstaat al snel een Retro-beweging op het gebied van leren. ‘Ik had heimwee naar mijn oude hersenen’ zei Carr en hij blijkt niet de enige! Voortbordurend op trends als Slow-Food en op de reeds aanwezige hang naar zingeving, rust en stilte, ontstaat de Slow-Learning Movement. Nederland loopt hierin voorop. Steeds vaker spreken ‘leer-groepen’ af om zich eerst ieder voor zich in alle rust (enkele dagen in volledige afzondering) te buigen over fundamentele vragen voordat ze er met elkaar over in gesprek gaan. Dat vraagstukken rond persoonlijke ontwikkeling baat zouden hebben bij deze aanpak was verwacht. Maar dat het een fundament onder succesvolle innovatie zou leggen was een aangename verrassing. Met name op het gebied van complexe maatschappelijk vraagstukken en op het terrein van ‘groene technologie-ontwikkeling’ worden spectaculaire resultaten behaald door de Slow-Learning Groups. Landgoed de Horst (de Baak) is als eerste in Nederland ingericht op deze combinatie van leren via afzondering en verbinding. Later wordt deze trend overgenomen door diverse scholen en universiteiten.

Of en welke van deze scenario’s het dichtst bij de waarheid ligt? De Toekomst zal het Leren….

Martin Groenhuis m.groenhuis@debaak.nl

 

Zie voor programma's van de Baak die perspectieven bieden op de toekomst van leidingegeven:
Leadership Entrepreneurship Advanced Program, Baak Leiderschaps Programma, Leiderschap, Reflectie en Ontwikkeling, Next Level Leadership 


  Omschrijving Profiel Duur Investering