Big Improvement Day

Imagination is more important than knowledge
Over Big Improvement Day
Sinds 2008 wordt op elke derde dinsdag van januari de Big Improvement Day (BID Event) gehouden. (Toekomstige) beslissers uit de Nederlandse overheid en het bedrijfsleven komen bijeen voor een gezamenlijke verbetering van BV Nederland. BID is echter meer dan een event: in vier jaar tijd is BID uitgegroeid tot een platform waar (jonge) beslissers van Nederland elkaar vinden om gezamenlijk te werken aan vooruitgang Nederland.

BID Beweging
BID is opgebouwd rond vier pijlers: Duurzaamheid, Ondernemerschap, Educatie en Leiderschap: het D.O.E.L. van BID. Rond deze vier pijlers zijn Themagroepen opgezet die samen de BID Beweging vormen. Deze Themagroepen bestaan uit gedreven personen met een intrinsieke motivatie om Nederland sterker te maken. Een aantal keer per jaar komen deze groepen bij elkaar om de stand van zaken over het betreffende onderwerp te bespreken, waar nodig actie te ondernemen en gezamenlijk de beste showcases te achterhalen. Deze showcases kunnen als inspiratie dienen om een beweging op gang te brengen. Tijdens het BID Event wordt de kennis over deze thema’s met alle BID-genodigden gedeeld.

Iedere Themagroep wordt voorgezeten door een vooraanstaand persoon die bekend staat om zijn passie voor het betreffende onderwerp. Deze leiders zijn: Ruud Koornstra (Duurzaamheid), Arko van Brakel (Ondernemerschap), Annet Kil (Educatie) en Tex Gunning (Leiderschap).

BID Event
Elke derde dinsdag van januari wordt het BID Event gehouden. Dit evenement staat in het teken van vooruitgang en kennisdeling, als positief tegengeluid ten opzichte van Prinsjesdag op de derde dinsdag in september. Tijdens het event worden de bevindingen van de themagroepen gedeeld middels de ‘Stand van het Land’; hoe staat Nederland ervoor op de thema’s Duurzaamheid, Ondernemerschap, Educatie en Leiderschap en hoe blijven we vooruitgang boeken? Vooraanstaande leiders uit binnen- en buitenland delen hun visie, tonen vooruitstrevende voorbeelden en geven een laatste update over het thema dat ze als geen ander kennen.

Het uitgangspunt van het BID Event: iedere bezoeker gaat aan het einde van de dag naar huis met minimaal één goed idee, één goed contact, één goede actie en nu één interessante expeditie.

BID Expeditie
Tijdens het BID Event is er de mogelijkheid je in te schrijven voor een uitwisselingsprogramma: een dag meelopen met één van de sprekers/gasten van het BID Event. De BID Expeditie is in het leven geroepen toekomstige beslissers te in contact te brengen met huidige beslissers van Nederland, om elkaar te inspireren en motiveren om BV Nederland beter te maken.


Kijk voor meer informatie op www.bigimprovementday.nl

  Omschrijving Profiel Duur Investering