BaakMail november 2013

Ter Inspiratie Header 
welkomstekst 


Interview: Het Nieuwe Besturen
NieuwBestuur is een onafhankelijk platform voor de nieuwe bestuurder. Zij vergroot het inzicht bij bestuurders in strategisch reputatiemanagement en Het Nieuwe Besturen.
In de interviewserie met deskundigen uit het veld over het Nieuwe Bestuursmodel voor Governance komt Arko van Brakel uitgebreid aan het woord.
Leren in de winter: Stilstaan om verder te komen
De wisseling van seizoenen geven letterlijk kleur, structuur en variatie aan je leven. De natuur maakt optimaal gebruik van de seizoenen. Wat kunnen wij daarvan leren? Lees de column Leren in de winter van Godfried IJsseling.
Don Tapscott: Vier principes voor de open wereld
De recente generaties zwemmen al vanaf hun geboorte in verbindingstechnologie, zegt futurist Don Tapscott. Dit transformeert onze wereld tot een veel opener en transparanter geheel. In deze inspirerende talk vertelt hij over de vier kernprincipes die tonen hoe deze open wereld een veel betere plek kan zijn.
De volgende BaakMail verschijnt december 2013

  Omschrijving Profiel Duur Investering