'Er zijn of er echt zijn'

De klant aan het woord

Annemarie de JongDoor: Annemarie de Jong, director Baakchange

De klant
Een internationale software producent en -dienstverlener.

De vraag
Ondersteun ons mondiale team bestaande uit 15 mensen met drie hiërarchische niveaus in de overgang naar een onderling sterk verbonden team dat elkaar kent, gebruik maakt van persoonlijke en culturele verschillen om effectiever te worden. Een team dat leert de duale positie die het binnen de organisatie heeft te accepteren.En uiteindelijk meerwaarde creëert voor de organisatie.

Het avontuur
Een leeg programma. We hebben een week de tijd en de ruimte om een veranderingsproces te doorlopen. De wens is duidelijk, net zoals de wetenschap dat een wezenlijke verandering een confronterend – en dus niet altijd leuk - proces is.Hoe we dat aanpakken, bepalen we gaandeweg.

Een emergent design : aan de orde komen die onderwerpen die er op dat moment toe doen. De keuze voor werkvormen passen we daarop aan. Geen draaiboek, geen houvast, wel kijken, luisteren, ervaren en van daaruit handelen.

De perspectieven
De individuele rol en bijdrage aan het subteams en het team, de bijdrage van dit team aan de organisatie en de markt waarin die beweegt.

De identiteit en verbondenheid van de (sub)team zichtbaar maken, elkaars krachten benutten. Steeds gekoppeld aan zakelijke doelstellingen: wat levert het op, in het licht van onze strategische doelstellingen?

De opbrengst
“Bij de eerstvolgende teammeeting zat echt een ander team. De gesprekken waren persoonlijker, er was onderling veel meer verbinding, netwerken waren meer zichtbaar. Dat werkt”.
Elk land zichzelf gepresenteerd en expliciet krachten en businesskansen benoemd. De leider is er echt in geslaagd om de verantwoordelijkheden in het team te leggen.

“Problemen worden nu gewoon aangepakt”

“Voor het eerst is dit team op een positieve manier met verandering bezig. Verandering is niet iets negatiefs, je kunt zelf je context veranderen. Dat start met het nemen van initiatief”.

S. – op en top Brits, “uitgeleerd” en zeer ervaren - wilde aanvankelijk geen manager zijn. Na deze week heeft hij zijn team bijeen geroepen, gedeeld wat hij heeft meegemaakt, inclusief zijn leerpunten en wat hij daarmee tijdens die week heeft gedaan. Hij heeft zichzelf laten zien én zijn team om feedback gevraagd. Zijn leidinggevende ziet hem nu anders omgaan met zijn team, hij stelt grenzen, bekent kleur.En het team reageert daar ook op: dat is zelfbewuster en persoonlijker geworden.

L. - jonge hond, italiaans, zoekend en sensitief - voelt zich meer gezien en is zichtbaar geworden. Hij is zelfverzekerder, meer ‘outgoing’ en neemt initiatief.

A. - kritisch, ambitieus, op zoek naar uitdagingen - beseft nu dat ze voordat ze doorgroeit naar een andere functie haar team niet wil laten vallen. Zij is nog niet klaar met haar team, iets klopt er niet en dat wil ze oplossen. Inmiddels heeft ze het initiatief genomen om een vergelijkbaar traject als dit voor haar team organiseren.Het is de eerste keer dat ze zo openlijk over haar problemen met haar team praat.

 


  Omschrijving Profiel Duur Investering