De Baak Lunch (nu BaakVandaag), een impressie van 9 december

Lunch in de Malietoren, Integriteit 9-12-2010

Terwijl beneden in de Malietoren met het versieren van de kerstboom de juiste stemming wordt gecreëerd introduceert moderator Jules Koster van de Baak het thema integriteit en het actuele karakter ervan. Het thema wordt ingeleid door drie sprekers, die vanuit verschillende gezichtspunten te maken hebben met integriteit.
Reijer Gaasterland bijt het spits af met zijn visie op integriteit vanuit zijn functie als adviseur en onderzoeker bij BING (bureau Integriteit). Gaasterland ziet integriteit als een competentie die ontwikkeld kan worden. Jezelf toetsbaar opstellen en een proactieve houding helpt om integriteit te ontwikkelen. Integriteit als management concept waarbij een objectieve vaststelling vanuit een relevant toetsingskader de voorwaarden scheppen voor integer handelen.
Banken kampen met een enorm imago probleem, voornamelijk veroorzaakt door gebrek aan integriteit en vertrouwen, aldus algemeen directeur van de ASN Bank, Ewoud Goudswaard. Integriteit en vertrouwen is een twee-eenheid en het is van belang terug te keren naar de kern van het bankieren. Daarnaast werpt Goudswaard de vraag op welke niveaus integriteit zich manifesteert. Volgens de bankier biedt een organisatie een platform, maar ligt integriteit uiteindelijk besloten in het individu.
David Vriesendorp, die zich als oprichter van het adviesbureau Eb&Vloed bezighoudt met morele vraagstukken duidt op het belang van het gezond verstand. Niet zozeer dient integriteit bevorderd te worden door regels, procedures en codes, maar eerder door in alle openheid de relevante vragen te stellen. Eigenlijk zou elk bedrijf een hofnar in de board moeten hebben, aldus Vriesendorp, die datgene durft te vragen waar het echt op staat. Hoe had de ABN AMRO bank ervoor gestaan als er een hofnar naast Rijkman Groenink had gezeten?
Aan de hand van een korte ‘column’ biedt Jules de gasten de ruimte zichzelf te introduceren en de tafelgenoten te delen in hun visie op het thema. Tevens is dit de aanleiding tot een interessant debat over integriteit. De diversiteit aan professionele achtergronden en perspectieven maakt dit tot een bijzondere rijke middag. Tevens wordt de vraag opgeworpen waarom het toch voornamelijk mannen zijn die problemen hebben met integriteit, wellicht dat de lunch van 9 juni 2011 over machtige vrouwen daar meer inzicht in geeft.

Bart Aupers – de Baak


  Omschrijving Profiel Duur Investering