BaakVandaag, een impressie van 8 september 2011

Verslag BaakVandaag over Duurzame Mobiliteit
8 september 2011

BaakVandaag, de Baak Lunch in de Malietoren in Den Haag. Vandaag over duurzaamheid in het wegvervoer.
Goederenvervoer is een voorwaarde voor welvaart en welzijn, maar ook schadelijk voor mens, milieu en economie. Hoe kan ‘duurzame mobiliteit’ met vrachtauto’s die files veroorzaken, veel CO2 en fijnstof uitstoten, problemen met de verkeersveiligheid geven en geluidsoverlast veroorzaken?
Duurzame mobiliteit vraagt om verandering van technologie en menselijk gedrag.
In deze BaakVandaag initiatieven vanuit het bedrijfsleven en de overheid die duidelijk maken dat binnen organisaties bewustzijn kan groeien ten gunste van duurzame mobiliteit.

De eerste spreker is Bertho Eckhardt, de creator van het Green Driver concept. Het groen rijden programma. Dit is gebaseerd op rijgedrag waarbij de chauffeurs niet jagen en haasten maar hun vrachtauto laten ‘uitrollen’; bij een rotonde het gas los laten en de vrachtauto laten uitrijden, i.p.v. gas erop houden en op het laatste moment hard remmen. Rustig schakelen en uitrollen, de motor niet onnodig laten lopen etc.

Peter de Rooy (algemeen directeur) en Peter Hermens (mentor chauffeur) van De Rooy Transport hebben het Green Driver programma in hun bedrijf toegepast.
Peter De Rooy: “De Rooy heeft de creditcrisis overleeft dankzij zijn dit Green Driver concept.”
Kosten besparing door minder slijtage aan de vrachtauto’s, minder reparaties, minder stress en minder ziekte uitval van de chauffeurs. Hun target is om voor 2012 20 % minder CO2 uitstoot te hebben dan in 2009, en 5 % minder brandstof verbruik. Dat gaan ze halen.
Daarnaast zijn zij bezig om op eigen terrein mogelijkheden te vinden voor eigen energie zoals een gas pompstation.
Hermens: “We moeten constant monitoren, ook via internet. Chauffeurs wilden het in het begin volstrekt niet geloven dat zuinig rijden profijtelijk is. Dus we hebben een cultuuromslag moeten bewerkstelligen.” Hermens geeft trainingen op een circuit en begeleidt de chauffeurs door een dag met hen mee te rijden.
Om de chauffeurs te stimuleren in duurzaam rijden is niet besloten voor een beloning in geld, wel voor Eer en Glorie: uitreiking van het certificaat voor de groenste chauffeur dat voor 6 maanden geldig is. Overhandigd met een bos bloemen en een foto van de chauffeurs mét certificaat en bloemen op intranet.
Hermens:”Het werkt fantastisch. De chauffeurs spreken elkaar nu aan op hun rijgedrag en de sfeer heerst om er bij te willen horen”
Ook E-learning en ‘gamefication’ (spel element) zijn in gezet in het groene traject.
De planning afdeling is effectief mee in het groene verhaal. Door efficiënt te plannen rijden er minder auto’s op de weg, dus minder CO2 en fijnstof uitstoot.
Er wordt meting gedaan aan de hand van de tankinhoud (minder diesel verreden bij zuinig rijden). De metingen worden op intranet gepubliceerd met de namen van de chauffeurs en de kentekens van de wagens erbij vermeld, zodat het rijgedrag van alle chauffeurs transparant is voor iedereen.
De chauffeurs weten nu dat door zuinig rijden je toch snel thuis bent en dat je alle goederen hebt kunnen afleveren bij de klanten. Daardoor minder stress, dus fitter en gezonder.

Peter Sierat, algemeen directeur bij Transport Logistiek Nederland is de volgende spreker. TLN is de belangenorganisatie van beroepsvervoerders en logistieke bedrijven in Nederland.
Hij constateert dat Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) steeds belangrijker is voor de opdrachtgevers. Dit is zelfs een onomkeerbaar proces.
En bovendien is duurzaamheid veel meer dan groen zijn. Duurzaamheid is Business Opportunity; kosten besparen en omzet boeken!
TLN geeft ook een andere invulling aan MVO: Milieu – Veiligheid – Ondernemerschap.
Peter is van mening dat de overheid deze groei kan versnellen door beleid, subsidies en renteloze leningen.

Els de Wit, clusterhoofd weggoederen vervoer van het ministerie van Infrastructuur en Milieu is de volgende expert: Het gaat in de kern over gedrag. De EU doelstellingen zijn leidend in het beleid van duurzaamheid; de 20 % reductie van CO2 uitstoot is binnen handbereik en 14 % hernieuwbare energie eveneens. Els constateert dat er een accentverschuiving gaande is van klimaat - naar energie zekerheid. ‘Green Deal’ is in voorbereiding en de fiscale vergoeding op groen handelen wil zij handhaven.
“Probleem is dat dit kabinet geen integrale duurzaamheid focus heeft. Iedereen doet maar wat = versnippering. Terwijl duurzaamheid juist wel bij de burger leeft”. Wat gemist wordt is een politiek debat tussen het ministerie van Financiën en EL&I (Economische Zaken, Landbouw en Innovatie).
De uitdaging voor het ministerie van IenM is om 50-70 % CO2 reductie voor verkeer en vervoer te realiseren tussen 2030-2050.

Tijdens deze BaakVandaag ontwikkelt zich vervolgens een gepassioneerd debat tussen overheid en bedrijfsleven: We kunnen nog verder gaan dan accent op gedragsverandering en aanpassing van technologie!
De koppeling van gedragsverandering aan alternatieve brandstoffen is een focus die nu al meegenomen kan worden. Aardgas, groen gas, bio - ethanol en bio diesel, elektrisch rijden en rijden op waterstof.
Voor de aanwezigen van overheid en bedrijf is dit een inzicht die door deelnemers aan BaakVandaag wordt aangedragen waardoor zij geïnspireerd het aanvullende perspectief meenemen in hun beleid en praktijk.

In onze eigen brandstof is tijdens deze BaakVandaag in de Malietoren prima voorzien, door een heerlijke lunch met goede producten.

Jacqueline Bakker


  Omschrijving Profiel Duur Investering