BaakVandaag, een impressie van 3 maart 2011

Impressie BaakVandaag
‘Ondernemend Onderwijs’

Het werd een levendig gesprek tussen ca. 20 professionals uit de wereld van het Onderwijs (‘Bekostigd en Onbekostigd’). Een kritisch gezelschap van docenten, bestuurders, adviseurs, betrokken ondernemers e.a..
De heldere en uitdagende inleidingen van Jan van den Akker en Ria van ’t Klooster legden de basis onder het brede begrip Ondernemend Onderwijs. Waarna het gesprek uitwaaierde langs thema’s als:
• Ruimte (nergens zo groot als in ons land) voor scholen om zelf invulling te geven aan het curriculum. ‘We zijn kampioen autonomie op Inhoud’. Er is veel experimenteer-ruimte voor ondernemend onderwijs (Entrapenasium!)
• De sleutelrol van de docenten. Het belang van netwerken en contacten met de omgeving: ondernemers en bedrijven. En de drempel die er om allerlei redenen (onbekendheid, voorzichtigheid, ongemak) voor docenten in de praktijk lijkt te zijn om ‘naar buiten te gaan’
• De lol en de energie die het oplevert als je gewoon begint met experimenteren en bedrijfjes laat ontstaan binnen je klas (en de tegenreacties die het kan oproepen bij collega’s en schoolleiding)
• De keuzes die horen bij Ondernemend Onderwijs: scherpte in je profiel: versterken waar je goed in bent en ruimte aan anderen laten voor hun specialisme.
• Het cruciale verschil tussen Ondernemend zijn en een Onderneming zijn. ‘Commerciële onderwijsinstellingen’ zijn per definitie anders dan de bekostigde scholen. Maar ze kunnen veel van elkaar leren.
• Het belang van een goed gekozen Ontkoppelpunt tussen Generiek en Specifiek onderwijs. Tot hoever laat je het bedrijfsleven ‘binnendringen’ in je onderwijs-praktijk?

Ondernemend Onderwijs laat zich alleen al vanwege de inhoud van het thema niet opleggen. Dat zou een paradoxale opdracht zijn. Wel lijkt het mogelijk en wenselijk om ‘plaatselijke initiatieven’ te ondersteunen, te faciliteren en te delen. Opdat ze als een olievlek binnen Onderwijsland kunnen uitwaaieren. Initiatieven waarin docenten, leerlingen en schoolleiding elkaar de ruimte geven om te oefenen met meer autonomie.

Een inspirerende bijeenkomst, afgerond met het mooiste compliment dat je als ondernemend docent kunt krijgen van je leerlingen: ‘Waarom ik het een goeie docent vind? Omdat hij me niet primair als leerling behandelt, maar als mens’.

Martin Groenhuis
Programmamaker de Baak


  Omschrijving Profiel Duur Investering