Believers en Non-Believers

 

Wat doet de procesregisseur voor Corporate Responsibility van Schiphol Group? Erik Lagerweij, tevens Managing director at Lelystad Airport, stuurt op innovatie en blijvend resultaat. “Creëer energie en heb een lange adem…”

Wat is duurzaamheid voor jullie?
“Corporate Responsibility gaat bij ons om het verbinden van people, planet en profit. Het is de manier waarop je processen inricht. We doen dit samen met de belangrijkste stakeholders uit de omgeving en onze medewerkers. Daarnaast heeft het betrekking op onze eigen processen en onze doelstellingen op het gebied van CO2-reductie, energie-efficiënte, duurzaam bouwen, het creëren van prettige werkomgeving, inzet van elektrische auto’s en andere bedrijfsvoertuigen op het terrein, en een steeds schonere taxi’s en bussen.”

Wat is de ambitie van Schiphol?
“Qua vernieuwingen zijn wij toonaangevend in de wereld van grote airports. We hebben voor een klein land toch een grote luchthaven. Onze ambitie is om Europe’s preferred airport te zijn en te blijven. Schiphol is als hub-luchthaven met een sterke hub-carrier, de pionier van de AirportCity formule. Deze is zeer succesvol en een belangrijk onderdeel van onze visie, waarbij de groei van de luchthaven samengaat met de ontwikkeling van het netwerk van bestemmingen en de concurrentiekracht van de regio. Corporate Responsibility maakt een integraal onderdeel uit van onze strategie. Duurzaamheid is ook niet abstract. De bezoeker moet het kunnen ervaren. Ik zou graag willen zien dat we alles recyclen. Sanitair water afvoeren naar een zuiveringsinstallatie en afval scheiden voor hergebruik. Een luchthaven heeft zowel een positieve als een negatieve impact op de omgeving. Hopelijk worden we een inspiratiebron op gebied van innovatie in duurzaamheid.”

Hoe verloopt dan zo’n proces?
“De eerste gedachte was om Corporate Responsibility projectmatig aan te pakken: implementeren in 9 maanden en verankeren in de control- en planningscyclus. Dit onderwerp vergt echter een cultuurverandering. Dat heeft meer tijd nodig. People, planet, profit hoeft niet altijd in balans te zijn maar verdient wel continue afweging. Soms is er een business case die negatief uitkomt, maar die we toch doen. Het is een grote uitdaging, niet alleen om het voor elkaar te krijgen, maar ook nog om het daarna jarenlang vol te houden.”

Waarom doe jij dit?
“Ik wil dat mensen meer aandacht voor elkaar en voor de planeet krijgen, want zo als het nu veelal gaat, met een eenzijdige focus op profit, komt het niet goed met onze wereld. Ik ben geen overdreven milieu mens, voor mij staat people centraal! Ik heb een visie, ben een verbinder en spoor graag aan tot verandering. Het is niet altijd even gemakkelijk. Ik hoor veel mensen zeggen: "Ja maar, in mijn eentje kom ik er niet of bereik ik niet veel". Ik zeg dan: “Begin gewoon en zoek medestanders. Zo creëer je energie.” Je ziet dan sprankeling ontstaan, het verrijkt het bedrijf, ook in het omgaan met de omgeving en stakeholders. Daarnaast stimuleer ik om duurzaamheid ook speels onder de aandacht te brengen, zoals overal fruitmanden neerzetten of ’s nachts de stekkers uit computers te trekken.”

Heb je tips voor andere organisaties?
“Ontwerp je plan niet met externen maar met je eigen mensen om draagvlak te creëren vanaf dag 1, en veranker het in je bedrijfsprocessen. Neem ook de jonge collega’s mee en let op je aannamebeleid. Veranker het in de meetinstrumenten. Bij Schiphol is CR een integraal onderdeel geworden van de rapportage. En zorg dat duurzaamheid ook vanuit het management wordt gedragen, zij hebben natuurlijk altijd een voorbeeldfunctie. Blaas niet te hoog van de toren, wees niet overambitieus en durf te zeggen als iets niet lukt. Doe wat je belooft, anders verlies je het vertrouwen en daarmee de geloofwaardigheid van CR; er blijven altijd believers en non-believers.”

Schiphol doet mee met Sustainable Road Forward (www.debaak.com/SRF ) waarin verschillende organisaties samenkomen aan een neutrale tafel zodat elkaars leerervaringen doorvertaald kunnen worden.

Wassima Zkiek, Program Director (w.zkiek@debaak.nl)


  Omschrijving Profiel Duur Investering