een gedicht van:

Tot 31 december, Learning Lane en Lounge Landhuis, Landgoed de Horst
een gedicht van: < curator Jan van der Veer

de bundel een gedicht van: (subtitel: zoals een hond gras gaat eten) omvat 52 gedichten (26 vrouw/26 man).
op de linkerpagina een korte biografie van de dichter, op de rechter pagina het gedicht.
Het is een selectie uit 2011-2012 die Van der Veer elke woensdagmorgen aan de Baak gemeenschap mailt.
formaat 15x21 cm, aantal pagina's: 116
een gedicht van: is te koop bij de receptie van het landhuis voor 15 euro.


de mens- zijn dagen zijn als het gras
- Psalm 103 -

‘Kom binnen en lees me.
En lees je. En lees ons bijeen.
En leer ons van buiten vannacht.’
- Leonard Nolens -

I read poets, living and dead, who teach me
tenacity, faith, and pride
.
- Adam Zagajewski -

 
‘e e n  t e n t o o n s t e l l i n g  v a n  p o ë z i e’

Jan van der Veer is beeldend kunstenaar. Zijn werk is opgenomen in diverse particuliere collecties in Nederland, België en Duitsland en in bedrijfscollecties van o.a. Akzo Nobel, Interpolis en het Ministerie van Buitenlandse zaken.

Daarnaast werkt hij als curator, conceptueel inrichter en art director voor de Baak. De Baak is een opleidings- en kennisinstituut op het gebied van leiderschap en ondernemerschap en richt zich op de 'Human Side of Enterprise'.

Deelnemers aan programma’s bij de Baak probeert hij te verleiden zich te verhouden tot de kunsten met nadruk op actuele beeldende kunst, poëzie en vormgeving. Sinds 2001 krijgt hij de ruimte om de kunstzinnige inrichting van de leerlocaties, met name Landgoed de Horst in Driebergen, middels een ‘architectuur aan ideeën’ een eigenzinnig en onderscheidend karakter te geven.

Van der Veer tekende in 2008 voor het concept en samenstelling van het boek art&leadership. Voor de Baak schreef hij naast de visieverhalen Campus (2001), Second Story Sunlight (2002) en De Astronaut (braintank leerfilosofie 2005) navolgend gedicht onder pseudoniem T.O. Lansink.

Tafel

Waar groter niet als beter wordt gezien
Waar beperking een openbaring is
Waar niet geprobeerd wordt de oorsprong te verhullen
Waar hoop geen strategie is
Waar geen bagger zanikt
Waar grote antwoorden op kleine vragen worden geformuleerd
Waar men niet blind is voor de balk in eigen oog
Waar het gaat om het goede, het ware en het schone
Waar de geest steeds opnieuw in de grondverf wordt gezet
Waar pogingen uitdijen tot een spoor van fragmenten
Waar de aarde, de boom, de tak en het blad aan bod komen
Waar wolkenloosheid en glans het nu bepalen
Waar het verleden voor ons en de toekomst achter ons ligt
 
T.O. Lansink
Uit art&leadership, Nieuw Amsterdam, 2008


  Omschrijving Profiel Duur Investering