Het Nieuwe Bestuursmodel voor Governance

Met Het Nieuwe Bestuursmodel voor Governance ontwikkelen bestuurders een productieve lange termijn strategie, die gericht is op groei en continuïteit. Het Nieuwe Besturen bepleit een omslag in bestuursstijl, van hiërarchie naar verbinding. Bij Het Nieuwe Besturen plaatsen bestuurders hun organisatie tússen de stakeholders. Niet langer alleen maar ‘zenden’, maar luisteren en de dialoog aangaan is de essentie van Het Nieuwe Besturen. Het model staat garant voor een heldere en transparante manier van aansturen van een organisatie, met als belangrijkste doel het opbouwen van vertrouwen van binnenuit. Dit nieuwe bestuursmodel is niet ontstaan op voordracht van de politiek, maar is de afgelopen 4 jaar ontwikkeld door het samenvoegen van de beste voorbeelden van goed bestuur uit de praktijk. Op 28 november 2013 zal het model gelanceerd worden temidden van 100 bevlogen bestuurders. Wilt u hier ook bij zijn? Ga voor meer informatie naar: Het 4de Nationale Reputatie Congres

“Het Nieuwe Besturen gaat over zaken die er echt toe doen. Nederland zou hierbij kunnen optreden als gidsland.”
Peter Bakker, World Business Council for Sustainable Development

NieuwBestuur en De Baak zijn exclusieve business partners voor Het Nieuwe Besturen.

NieuwBestuur
Ridderstraat 29
2011 RR Haarlem
T: www.nieuwbestuur.nl
E: info@nieuwbestuur.nl
Contactpersoon: Valentina Djoemai, valentina@nieuwbestuur.nl


  Omschrijving Profiel Duur Investering