Leerfilosofie

(Ont)Leren en blijven leren

Ontsluit je ware potentieel en dat van anderen
In de huidige, internationale kenniseconomie wordt het steeds belangrijker leiderschap te verbinden aan ondernemerschap. Effectief leiderschap vraagt om zelfkennis, visie, en de kracht om te inspireren en richting te geven. Ondernemen is in staat zijn te navigeren in een steeds veranderende, globaliserende wereld. De Baak is een opleidings- en kennisinstituut op het gebied van leiderschap en ondernemerschap.

De Baak richt zich op de ‘Human Side of Enterprise’, op de ontwikkeling en effectiviteit van mensen in organisaties. Wij verzorgen open en maatwerkprogramma’s in het Nederlands en in het Engels. Het is de plek voor leiders, ondernemers, professionals, managers en organisaties die op zoek zijn naar inspiratie, motivatie, kennis en nieuwe inzichten.

Persoonlijke groei, groei voor de hele organisatie.
Bij de Baak is alles gericht op de persoonlijke ontwikkeling en effectiviteit van de deelnemers. Want alleen als mensen kunnen groeien, kan een organisatie als geheel groeien. Leren bij de Baak is: onvermoede talenten in jezelf ontdekken en nieuwe, verrassende perspectieven zien. Maar leren is ook dingen afleren en inzicht krijgen in gedrag en reflexen die niet productief zijn. Daarnaast leer je te leren van elkaar en speelt ontleren, - stil staan om verder te gaan- een uitdagende rol. Kortom, de Baak maakt zich sterk voor de ontwikkeling van persoonlijk leiderschap en ondernemerschap.

Leerfilosofie de Baak

Leren en blijven leren. Met zichtbare resultaten voor mens en organisatie.
Wij geloven dat mensen graag willen leren door te experimenteren, grenzen te verleggen en bestaande opvattingen te toetsen. Leren is een persoonlijk avontuur dat leidt tot inzicht, vooruitgang en innovatie. We stimuleren je dan ook om ondernemend te zijn in je handelen en steeds zelf je leerdoelen te bepalen, ook lang nadat de training is afgerond. We helpen jou en je organisatie om (persoonlijke) dilemma’s te hanteren, mogelijkheden te herkennen en ambities te formuleren. Want het gaat om zichtbare resultaten voor jezelf én voor je organisatie. Je werksituatie is altijd het uitgangspunt voor het leren bij de Baak.

De Baak daagt je uit
Bij ons betekent leren ver voorbij gaan aan de bekende feiten, formules en veranderingsmethodieken. Door eigen initiatief en vrije associatie te stimuleren maken wij je geest vrij voor nieuwe gedachten. Ook leren wij je om nieuwe verbindingen te leggen: tussen alpha en bèta, kennis en inzicht, je linker- en rechterhersenhelft, intuïtie en wetenschap, tussen mensen en bedrijven onderling en tussen verschillende culturen. Kort en goed: op speelse wijze leer je dieper te graven en je potentieel ten volle te ontplooien. En dat zorgt bijna automatisch voor meer werkplezier en betere resultaten.

Voor meer informatie klik op maatwerktrajecten of open-opleidingen.


  Omschrijving Profiel Duur Investering