Duurzame Baak - duurzame inkoopcriteria

De Baak als maatschappelijke onderneming is onverminderd verbonden aan haar missie om een bijzondere onderneming te zijn die anderen en zichzelf door leren verder brengt. Al sinds haar oprichting levert de Baak een bijdrage aan de maatschappij door haar vormende activiteiten voor bedrijfsvoerders, bestuurders, managers en leider. Ook MVO en duurzaamheid behoren tot haar bijdrage aan de maatschappij. De Baak wil aan meer dan de basisvereisten voldoen en voorgaan in de branche. Op de website www.debaak.nl/over-ons/duurzaamheid wordt een toelichting gegeven op de manier waarop de Baak vorm geeft aan principes van duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen. 

In haar streven naar optimaal verantwoord ondernemen heeft de Baak duurzame inkoopcriteria omschreven die door al haar medewerkers die op enigerlei wijze betrokken zijn bij de inkoop van producten, gehanteerd zullen worden. 

Overall geldt dat wij spaarzaam om zullen gaan met de ons ter beschikking staande middelen, of dit nu papier, energie, kantoorartikelen, eten of drinken betreft. 

Papier:
100% FSC
Daar waar mogelijk gerecycled papier (toiletpapier/handdoekjes)

De Baak heeft een aantal maanden Cradle to Cradle office paper als proef gehad, hier werkte niet naar tevredenheid. Office paper van MultiCoy heeft nu de volgende keurmerken: FSC, TCF, Nordic Environmental Label, Europees Ecolabel. 

Energie:
De Baak betrekt 100% groene energie (gas en stroom) van Eneco. 

Voedingsmiddelen:
Wij streven naar een gebruik van 100% duurzame inkoop (biologisch/mvo/fairtrade) van onze Food&Beverage producten. Het huidige percentage ligt op 86% 

Leverancierkeuze:
Bij de keuze van leveranciers kiezen we bewust zoveel mogelijk voor leveranciers uit de directe omgeving van de vestigingen. Waarmee we beogen de door hen gereden kilometers zo beperkt mogelijk te houden.

Te bestellen hoeveelheden:
We proberen zoveel mogelijk de te bestellen hoeveelheden te clusteren (dus bijvoorbeeld niet 3x per maand bestellen, maar 2x per maand). Door dit te doen, beogen we wederom het door hen gereden aantal kilometers te reduceren. 

Dit geldt voor alle producten die de Baak besteld.

Noot: In juli 2013 is de leveranciersbrief verzonden. Al onze leveranciers zijn op de hoogte gesteld van onze duurzame activiteiten en ambities. Zij zijn verzocht samen met de Baak tot verduurzaming van de keten te komen en de duurzaamheidsverklaring te ondertekenen. 
De werkgroep Duurzame Baak zal op zal tevens in nauw overleg met afdelingshoofden en de afdeling financiën, een lijst samenstellen van preferred suppliers. Die allen voldoen aan de gedragscode leveranciers, danwel aangegeven hebben op een afgesproken termijn te zullen voldoen aan onze gedragscode.
,


  Omschrijving Profiel Duur Investering