Maatwerk aanvraag


Leerprocessen op maat

Steeds meer organisaties zijn ervan overtuigd dat leren een van de belangrijkste instrumenten is om blijvend voorop te kunnen lopen. De Baak helpt daarbij met maatwerk programma’s. Leren op maat. Dat leren staat niet op zich maar is altijd gekoppeld aan een hoger doel: de strategische ontwikkeling van de organisatie.

Neem voor meer informatie of advies vrijblijvend contact op met een van onze adviseurs tel. 0343 55 63 69 of mail ons met je vraag: advies@debaak.nl

Waarom een leerproces op maat?
Een opleidingstraject voor organisaties vormgeven heeft de volgende voordelen:

  • Inbrengen van geselecteerde nieuwe kennis en confrontaties met de ‘buitenwereld’.
  • Focus op de thematiek van de strategie en de bedrijfsprocessen.
  • Team- en identiteitsvorming bij management.
  • Platform voor communicatie over beleid en visie tussen top- en middenkader.
  • Creëren van collectieve leerprocessen waardoor ‘verandering’ en ‘verankering’ op organisatieniveau mogelijk worden.
  • Inzet van eigen medewerkers in de leerprocessen (inleider, coach, leermanager).

Veel grote en middelgrote bedrijven besteden belangrijke delen van de opzet en uitvoering van hun ontwikkelingstrajecten aan de Baak uit. Soms gaat het hierbij om het op maat maken van een van de bestaande programma's met open inschrijving uit het Baak-aanbod. Maar vaker gaat het om specifieke programma's die aansluiten op de organisatiedoelstellingen en -leervragen. Wij bouwen deze programma's in co-creatie met mensen uit de organisatie. Zo zullen ook de resultaten lang behouden blijven. De Baak ziet zichzelf als partner in leren en zal daarom altijd het zelflerende vermogen van de organisatie stimuleren.

 


  Omschrijving Profiel Duur Investering