Positief Existentiële Coaching

Heb jij in je werk of in je omgeving te maken met vragen op het gebied van persoonlijke zingeving? Wil je je vaardigheden om dergelijke vragen goed te kunnen begeleiden verbeteren? De leergang positief existentiële coaching kan dan het antwoord voor jou zijn.

Na afronding beheers je drie belangrijke methodieken om mensen die voor belangrijke vragen en transities staan, professioneel te begeleiden.

Voor wie?
De leergang positief existentiële coaching is voor coaches, professionals en vrijwilligers die te maken hebben met levensvragen en transities.

Wat is positief existentiële coaching?
Mensen vertellen verhalen om (levens)ervaringen te verklaren en er betekenis aan te geven. Door samen op zoek te gaan naar iemands (levens)verhaal, ontdek je wie iemand is en wat hij belangrijk vindt: de narratieve benadering. Daarnaast creëren we ons zelf door de keuzes die we maken in ons leven. Mensen kunnen echter nieuwe keuzes maken en zich op andere manieren opstellen in het leven: de existentiële benadering. Tenslotte worden kwaliteiten in kaart gebracht en in aansluiting daarop concrete stappen gezet naar de toekomst. We baseren ons hierbij op de positieve psychologie.

Positief existentiële coaching resulteert in een verhoogd welzijn van de coachee, acceptatie en verwerking, positieve zelfsturing en bekrachtigde levensinstelling. Uit onderzoek blijkt dat positieve betekenisgeving, verbinding en zingeving leiden tot betere prestaties, meer plezier en het beter kunnen hanteren van stress - ook op de werkvloer.

Aan het slot van deze leergang heb je je werkterrein (als coach) aanzienlijk verbreed en kun je mensen die voor essentiële vragen en transities staan in hun leven professioneel begeleiden. Dat houdt onder andere in, dat je:

 • de mogelijkheden en effecten van positief existentiële coaching kunt aangeven;
 • kunt hanteren wat mensen opbreekt op het gebied van persoonlijke zingeving;
 • je behoeften aan zingeving herkent, in kaart kunt brengen en confronterend ter sprake kunt brengen;
 • je zicht hebt op de concrete en abstracte combinatiedrukte die voor veel mensen stress oplevert;
 • coachees kunt begeleiden concrete stappen te zetten naar meer balans in hun leven en/of werk.

Voor een uitgebreide omschrijving van de Specialisatie Lifecoaching verwijzen we je naar de website van dochteronderneming het Europees Instituut.

Resultaten

De uitvoering van deze specialisatie ligt in handen van dochteronderneming het Europees Instituut. Voor meer informatie verwijzen we naar hun website.

Klik hier voor meer informatie over de Leergang Positief Existentiële Coaching en de mogelijkheid tot kennismaken.

 • Onderwerp
 • Doelgroep
  Coaches
 • Duur
  4 dagen
 • Locatie
 • Min. deelnemers
  8
 • Max. deelnemers
  14
 • Prijs (excl. 21% BTW)
  Op dit moment niet beschikbaar.
 • Prijs BTW-vrij
  1.458,-- (BTW vrijgesteld)
 • Toelichting
  Omschrijving Profiel Duur Investering