Vaardigheden & ander gedrag

Groeien in Samenwerking

Werkwijze
Onderstaande eendaagse training betreft een kant en klare maatwerk training van de Baak.

Inhoud
Jullie team of afdeling wil zich “scannen” op de huidige samenwerking. Je wilt deze graag bespreekbaar maken en versterken. In deze interactieve en praktijkgerichte  training gaan jullie de uitdaging aan om de voorwaarden voor een inspirerende en effectieve samenwerking te concretiseren. Jullie creëren duidelijkheid  over wat jullie met elkaar willen bereiken en over ieders rol en bijdrage.

Resultaten

  • Duidelijkheid over en verbinding met het collectieve doel. 
  • Op basis van dit doel zijn de belangrijkste ontwikkelpunten verhelderd.
  • De ontwikkelpunten zijn vertaald naar concrete actie’s, van het team als geheel en van ieder afzonderlijk.

Doelgroep
Startende of bestaande teams/afdelingen, die willen investeren in hun ontwikkeling en samenwerking, al dan niet als gevolg van een concrete aanleiding.

Over de trainers

Raymond Eilander  Raymond A. Eilander MA Bsc. is als consultant/trainer jarenlang verbonden geweest aan de Baak met als specialisatie leiderschap, communicatie en verandering. Tegenwoordig consulteert hij als zelfstandige organisaties op het gebied van professional- en management development. Het persoonlijke leiderschap en de individuele ontwikkeling in een professionele context staan bij Raymond centraal. Vanuit deze focus richt hij zich op Management Development en Human Resource Management. Leren is voor hem interactief, reflectief en experimenteren met gedrag.  
Daan Limburg  Daan Limburg ontleent zijn inspiratie aan het stimuleren van samenwerking tussen mensen. Hij gelooft dat belangrijke ontwikkelingsvragen van mensen vaak in de samenwerking met anderen zichtbaar worden. Hij begeleidt mensen en teams naar “waarachtige” samenwerking:  verbonden en geïnspireerd door het gemeenschappelijke, gezien en uitgedaagd in de eigen bijdrage. Het kunnen omgaan met verschillen speelt daarbij een belangrijke rol. Daan houdt zich ook bezig met vragen die in het verlengde van samenwerkingsvragen kunnen spelen, o.a. als loopbaanbegeleider en bemiddelaar. Na zijn studie heeft hij verschillende management-, advies- en bestuurlijke functies uitgeoefend , waarna hij zich de afgelopen tien jaar op bovengenoemd gebied heeft gespecialiseerd. Zijn stijl kan worden getypeerd als betrokken, diepgaand èn praktisch. Hij is auteur/eindredacteur van het boek Werken met Verschil, de waarde van diversiteit voor mensen en organisaties.

Neem voor meer informatie of advies vrijblijvend contact op met een van onze adviseurs tel. 0343 55 63 69 of mail ons met je vraag: advies@debaak.nl.

  Omschrijving Profiel Duur Investering