Herman Wijffels over leiderschap van de toekomst

Herman Wijffels vertelt in deze podcast over de noodzaak van een circulaire economie.

Hij bepleit een nieuwe  'release' van de maatschappij. Daarin heeft iedereen een rol met het talent dat hij of zij bezit, en de kwaliteit van relaties -tussen mensen en tussen mens en omgeving- is er even belangrijk als een gezonde financiële organisatie en winst. We hoeven de toekomst zeker niet somber in te zien.

Congres op De Baak
Tijdens een congres, op De Baak, voor leidinggevenden sprak hij zijn visie uit over wat een duurzame toekomst nodig heeft aan leiderschap. Wijffels was voorheen o.a. voorzitter van de hoofddirectie van Rabobank Nederland, voorzitter van de Sociaal-Economische Raad (SER) en Nederlandse bewindvoerder bij de Wereldbank in Washington. Momenteel is hij co-voorzitter van World Connectors en hoogleraar 'duurzaamheid en maatschappelijke verandering'aan de Universiteit Utrecht.

Luister naar de podcast

Gerelateerde trainingen
Young Executives Program
Young Executives Program Compact
Leiderschap voor Vrouwen
Baak Leadership and Entrepreneurship Program
Baak Leiderschap Programma
Leiden met Visie en Impact
Frontier Market Scouts
Invloed in Complexiteit
Baak Senior Executive Program


  Omschrijving Profiel Duur Investering