Actuele vraagstukken

Elke gedachte gaat vergezeld van haar tegendeel
Twitter is op dit moment niet bereikbaar.

Leertraject Large Scale Interventions:
het ontwerpen en faciliteren van processen van co-Creatie
 

In het leertraject ‘Large Scale Interventies’ (LSI) dat in 2012 van start is gegaan, is de rode draad: hoe de juiste mensen op een pro-actieve manier betrekken bij participatieve, grote veranderingsprocessen? Deze opleiding wordt in het Nederlands en Engels gegeven. 

In dit leertraject worden er diverse leer- en werkvormen aangereikt om co-creatieve methoden als Open Space, Future Search, Appreciative Inquiry en World Café van binnen uit te leren kennen.

Het uitgangspunt van LSI methodieken is dat door met de juiste partijen aan tafel te zitten diverse perspectieven geïntegreerd kunnen worden, actoren de toekomst zelf vorm kunnen geven vanuit het verleden en het heden en er kan via dit proces een gemeenschappelijk draagvlak ontstaan. Het gaat dus over het zoeken naar verbinding doorheen de verschillen in een proces waar zelfmanagement centraal staat.

De consequentie van dit uitgangspunt is dat de facilitator zijn rol kan beperken tot het ontwerpen van werkzame structuren en het begeleiden van het proces. De facilitator is dus geen expert met betrekking tot de thematiek.

De deelnemers leren in deze leergang op een actieve wijze wat de diverse LSI methodieken betekenen en wat de toegevoegde waarde van elk is. Ze passen minstens één methodiek zelf toe. Zo hebben de deelnemers van de opleiding 2012  een actieve rol gespeeld bij de Zoekconferentie voor Flanders Care.

Deze leergang bestaat uit verschillende onderdelen verspreid over 9 maanden. Ze richt zich op managers, professionals en andere geïnteresseerden in nieuwe manieren van organiseren en samenwerken. We verwelkomen zowel deelnemers uit ondernemingen, NGO’s en publieke organisaties. De begeleiding is in handen van een team zeer ervaren LSI facilitators.

Meer informatie

Women-wise

Dit is een 8-daags aanbod voor creërende vrouwen (bestuurders, leidinggevenden, ondernemers, zelfstandigen, experten, adviseurs en andere creërende vrouwen). De wereld is onmiskenbaar in verandering. Op alle niveaus, op alle vlakken. Dat het niet verder kan zoals we ‘t deden, is duidelijk. Hoe dan wél, helemaal niet. Het nieuwe millennium vraagt andere dingen. Andere leiders, structuren en organisatievormen, andere manieren van (samen)leven en zingeving. Vrouwen hebben een plek veroverd in de oude, westerse wereld; we kunnen ons mannetje staan. Deze tijden van transformatie dagen ons echter opnieuw uit: en wel om vól voor het vrouwelijke te gaan staan, het vrouwelijke de plek te geven die haar en de wereld toekomt. Vanuit de diepe overtuiging dat wat vrouwen weten, van wezenlijk belang is bij de verandering die de wereld nu doormaakt …

Resultaten
• Je verwerkt inzichten en know-how tot een intensief, uitdagend pallet rond volgende topics: je lijf als bron van weten (presence en innerlijk kompas VERSUS theorieën en modellen), werken met het onzichtbare (draden van verbinding, groeps- en systeemenergie VERSUS hiërarchische structuren en solistische samenlevingsvormen), de kunst van het laten ontstaan (creëren vanuit niet-weten VERSUS doelen stellen en daar naartoe plannen ).
• Je verwerft samen met je mede-trainees voortschrijdend inzicht door aanvoelen, inzicht en beleving te delen.
• Je gaat co-creëren met een aantal mannen: hoe kunnen we elkaar -anders dan ooit tevoren- waarderen om en ondersteunen bij het inzetten van vrouwelijke en mannelijke kwaliteiten in deze uitdagende tijd.
• Je leert in het hier en nu het vrouwelijke meer plek geven.


Diversiteit

Deze training voor zaakvoerders en leidinggevenden heeft als doel de eigen visie en strategie rond diversiteit te ontwikkelen. De trainers hanteren vanuit diverse ervaringen en competenties een veelheid aan methodieken om de deelnemers te prikkelen, inspireren en te begeleiden in hun denk en ontwikkelingsproces.
Bevorderen en managen van diversiteit is een proces dat men beleeft en deelt met anderen. Daarom staan zelfreflectie, dialoog en ervaringsuitwisseling centraal. De thema’ s gaan van breed maatschappelijk tot de psychologie van diversiteit via de uitdagingen voor de eigen organisatie.

Resultaten
• Je scherpt je eigen visie als leidinggevende aan met betrekking tot diversiteit.
• Je hebt meer inzicht in de complexiteit van diversiteit en bent beter in staat om de kernaspecten ervan te hanteren in je eigen leidinggevende houding
• Je schrijft een draaiboek om diversiteit te bevorderen in je eigen organisatie
• Je ontwikkelt een netwerk met collega’s die elkaar steunen en inspireren in hun maatschappelijk engagement


Creatief denken en doen

Op zoek naar originele, bruikbare oplossingen? Boost je productiviteit. Kom uit je box. Denk creatief.
Aan de hand van praktijkoefeningen doorloop je de verschillende fasen van het creatieve proces en de bijbehorende spelregels. Je verbaast je over de enorme kracht van uitstel van oordeel. Je focust op nieuwe kansen. Al doende merk je dat creatief denken een stuurbaar proces is.
Deze training brengt je een krachtige methode om verandering te realiseren.
Als ons vertrouwde denken niet meer volstaat, wordt het tijd voor nieuw denken.

Resultaten
• Je ervaart hoe je snel nieuwe en nuttige oplossingen genereert.
• Je leert het verschil tussen logisch denken en creatief denken.
• Je maakt kennis met de 5 vaardigheden die helpen om je creativiteit aan te scherpen.
• Én je ontdekt hoe je ze dagelijks kunt toepassen in je werk en leven.


Ecologisch Organiseren

Bent u op zoek naar duurzame oplossingen voor uw uitdagingen? Ervaar de kracht van ecologische principes voor organische groei. Inzichten uit de ‘harde’ wetenschappen worden in een krachtig cocktail samengebracht tot een effectief concept dat inhoud geeft aan het uitgangspunt van de langlevende organisatie. Leer wat ethology, cybernetica en complexiteitstheorie u in de dagelijkse praktijk te bieden hebben. Maak de stap van lineair naar non-lineair organiseren, maar wel resultaatgericht.

Resultaten
• Je leert denken in levenscycli.
• Je maakt kennis met het beginsel van strategische diversiteit.
• Je krijgt inzicht in de groeifasen van organisaties en wat er nodig is om steeds weer een volgende stap te maken.
• Je ervaart hoe je mensen en inhoud, producten en markten, exploreren en stabiliseren, goed met elkaar in overeenstemming kunt brengen.
• Je krijgt inzicht in de kracht van waarden, consistentie, integriteit en vertrouwen als sturingsmechanismen.
• Je begrijpt hoe je als leider kunt bijdragen aan het duurzaam maken van organisaties.


  Omschrijving Profiel Duur Investering