Nomadisch Leren

Sneller en gemakkelijker leren kan!

Negentig procent van het leren in bedrijven is informeel: medewerkers leren vanzelf en ongeorganiseerd. Informeel leren wordt vooral uitgelokt door een 'trigger', iets dat normaal niet gebeurt.

Nomadisch leren brengt dit informele leren in het formele leren. Dat betekent dat nomadisch leren zulke triggers bewust gebruikt dan wel in gang zet. Zodat werken en leren direct verbonden zijn. Daarmee is er geen gap meer tussen de ervaring op de training en het werk. Deelnemers ontwikkelen door Nomadisch leren de gewoonte het informele leren bewuster en actiever te gebruiken. Dat betekent dat ze wendbaarder, alerter en daadkrachtiger zijn bij onvoorspelbare ontwikkelingen. Nomadisch leren is daardoor een kritische succesfactor in tijden van snelle verandering en complexiteit.

Realiteit in de Context: De context van het leren is zo realistisch, passend en/of verrassend, dat je vergeet dat je aan het leren bent. Dat versterkt het informele leren en maakt het rendement groot.

Breedte in Collaboratie: In Nomadisch leren creëer en gebruik je 'zwermen van betrokkenen': zowel in het programma zelf, als ook in je organisatie, met klanten en opdrachtgevers. Zo veranker je het leren in je eigen context. Door je netwerk te verbreden is je invloed groter en krijg je andere perspectieven. Je gebruikt deze andere visies constructief en betrekt stakeholders direct.

Doen = Denken: Je leert methodieken waarmee je al doende ontdekt hoe het zit, wat werkt en wat niet. Dit geeft een 'recept' voor continu leren dat direct aansluit bij de realiteit, en breed toepasbaar is.

Direct door Congruentie: Vorm en inhoud vallen samen bij Nomadisch leren. De methodiek sluit naadloos aan bij de inhoud en het leerdoel. Zo leer je bijvoorbeeld niet 'over' een leiderschapsmodel, maar je werkt meteen volgens dat model en leert zo direct het effect en de toepasbaarheid ervan.


Cross- organisatie leren
De vragen waar organisaties mee te maken hebben zijn complexer dan ooit. Deze tijd vraagt om nieuwe strategieën voor organiseren en leiding geven. De manier van werken en produceren die vele jaren voor voorspoed heeft gezorgd voldoet niet meer. De zoektocht naar ‘wat dan wel’ houdt veel organisaties bezig. Wat zijn de nieuwe strategieën voor succesvol ondernemen? Wat zijn de contouren van de nieuwe organisatie en van werknemerschap? Wat willen je klanten? Hoe bereik je hen? Hoe zien je producten er straks uit? En wat betekent dit voor de invulling van je leiderschap?

De vragen zijn voor velen herkenbaar, maar de oplossingen zijn vaak nog niet duidelijk.

Bij nieuwe manieren van organiseren, passen andere manieren van leren en ontwikkelen. Wanneer een enkeling uit een organisatie een cursus of opleiding volgt is het effect op de hele organisatie vaak minimaal. Daarom introduceren wij deze nieuwe leervormen. Samen leren als organisaties, met en van elkaar. Door samen te werken om te excelleren en te innoveren. Door te werken aan de vragen van andere organisaties. Want: bij een ander zie je meer, en bij een ander durf je meer.
Bekijk dit filmpje als inspirerend voorbeeld van nieuwe wegen bedenken en samenwerken. De ene kudde brengt de andere in beweging.

De Baak biedt 2 vormen aan die hierbij aansluiten: de Organisatie Safari en de Organisatie Expeditie.
Nomadisch Leren is bedoeld voor organisaties die voorbij de gebaande paden willen gaan, hun vragen willen delen, en onverwachte resultaten niet schuwen. Die op zoek zijn naar een actieve, directe manier van leren voor hun medewerkers, met grote, onomkeerbare impact voor de organisatie.

 

  De Organisatie Safari
In dit traject leren 3 organisaties met en van elkaar. Elke organisatie brengt een eigen actuele organisatie-ontwikkelingsvraag in die ze voor elkaar oplossen. Zo krijgt iedere organisatie een frisse blik van de anderen en leer je ook van elkaar, en over je eigen organisatie. Daarnaast ontvang je een methodiek die direct in je eigen organisatie toepasbaar is.  Lees verder
  Nomadische Coaching
Actie: In één dagdeel (4 uren) word je uitgedaagd om direct met jouw vragen aan de slag te gaan. Geen uitstel meer. Laptop en telefoon gaan mee! Lees verder

Wil je meer lezen?
ankramer.blogspot.nl

Wil je meer weten of aanhaken? Ben je geïnteresseerd in een gesprek over jouw organisatie? Wil je meewerken aan haar volgende artikel over nomadisch leren? Of gewoon van gedachten wisselen? Mail An Kramer: a.kramer@debaak.nl

 An Kramer, leerarchitect en organisatiehacker bij de Baak
  Omschrijving Profiel Duur Investering