Strategy2GO

De Baak inspireert

Contact

 • Neem voor meer informatie vrijblijvend contact op met Wendeline de Crook of Aly Alders van de Incompany Desk: 071-3690484 of mail ons met je vraag: maatwerk@debaak.nl
  Contactformulier

de Baak Madlogic 

Er bestaat geen goede strategie. Máár...

Op zoek naar wat bedrijven nu succesvol maakt, is het onderzoekers niet gelukt om aan te wijzen wat nu een “goede” strategie is. Net zo min lukt het om aan te tonen wat dan een “slechte” strategie is. Maar één ding is zeker: alle succesvolle organisaties hebben een strategie en: weten een hoge mate van synergie te realiseren tussen alle aspecten waarop de strategie betrekking heeft: op de mensen, op de businessomgeving, op het leiderschap...

Speciaal voor het diagnosticeren en het monitoren van de mate van synergie is de online consultancy-tool 3TGO ontwikkeld. 3TGO wordt digitaal gespeeld op een GO-geïnspireerd bord door strategische en operationele managers die aan de hand van stellingen het structurele DNA van hun organisatie visualiseren, analyseren en optimaliseren.

3TGO vormt een één-daags onderdeel van de programma’s van de Baak en kan vóór, tijdens of na een verandertraject worden ingezet.

Vóór het traject als diagnostisch instrument...

3TGO levert veel informatie op wanneer de vraag bestaat waarop de focus tijdens een verandertraject moet komen te liggen. Het biedt handvatten voor het ontwerpen van eventuele vervolginterventies, waarbij vragen aan bod komen als: welke percepties bestaan er bij verschillende managementlagen op het gebied van de businessomgeving? In welke mate heeft het operationeel management eenzelfde beeld bij het primaire proces als het strategisch management? En: welke organisatiestructuur past hierbij?

Tijdens het traject als bewustwordingsinstrument...

3TGO levert gesprekken op; maakt verschillen in percepties tussen managementlagen binnen de organisatie zichtbaar én bespreekbaar. Op een FUNctionele manier. Doordat deelnemers verschillende stellingen beantwoorden, raken zij met elkaar in gesprek over thema’s als efficiëntie, innovatie, functieontwerp en strategische focus.

Na een traject als wrap-up...

Eén van de doelstellingen van de leerinterventies van de Baak is het bevorderen van synergie binnen de organisatie, zodat strategische én operationele doelstellingen sneller en makkelijker kunnen worden verwezenlijkt. 3TGO kan worden ingezet om te onderzoeken in welke mate het traject hierin slaagt. Én het kan de deelnemers helpen de vertaalslag naar de praktijk van de organisatie te maken en zo het geleerde te borgen.

Strategy 2GO

De Baak beschikt over een team van gelicenseerde 3TGO-consultants, die graag verder met u in gesprek gaan

Voor meer informatie kunt u in eerste instantie terecht op de website debaak.3tgo.com

Voor directe vragen kunt u emailen naar maatwerk@debaak.nl

Zie ook http://incompany.debaak.nl/contact
 


  • Jelle Ganzeveld
  Marketing & Innovation


 • Jeroen Koster
  Programma maker


 • Dymphe Beek
  Senior Program Director

  Omschrijving Profiel Duur Investering