Go Beyond MBA

Go Beyond MBA

Go Beyond MBA
8 nov 2012

De toekomst van leiderschap

Ook jij kunt de wereld veranderen.

De wereld daagt ons uit onze visie op leiderschap en de manier waarop we de wereld inrichten opnieuw uit te vinden. We moeten hulpbronnen beter gebruiken, de grote financiële crisis structureel bestrijden en onze rijkdom beter verdelen.

Wij geloven dat bewust leiderschap de sleutel is tot een positieve verandering, om dingen beter te doen op een andere manier. We willen mensen in bedrijven inspireren om nieuwe antwoorden te vinden op nieuwe vragen. Om zingeving, winst, talent, energie en belangen van stakeholders en klanten beter in balans te brengen. Bedrijven hebben een enorme impact op hulpbronnen, het milieu en de maatschappij.

Klanten zijn kritisch en vragen om openheid, eerlijkheid en betrouwbaar leiderschap. Betrokkenheid van medewerkers biedt veel potentieel dat vaak nog onbenut blijft. Bedrijven die op lange termijn het beste presteren, hebben leiders die werken vanuit een ‘purpose’ doelstelling en niet alleen voor ‘profit’.

Wij willen de positieve verandering aanjagen. Door mensen die werken in bedrijven en zich hard maken voor een betere wereld, te helpen hun bedrijf te veranderen.

Medewerkers kunnen de verandering op gang brengen door het actief te agenderen, anderen te motiveren en de discussie die nodig is voor verandering te faciliteren. Iedereen kan daarin een leider zijn.

Go Beyond MBA is een platform waar we nieuwe ideeën delen en bewust leiderschap willen ontwikkelen. Een platform om verhalen te delen, geïnspireerd te raken door ‘game changers’ en om een nieuwe visie te ontwikkelen op hoe we met elkaar zakendoen.

Wij willen mensen verbinden met een hoger doel en hen stimuleren persoonlijk leiderschap te tonen. Dus voel jij de behoefte om je in te zetten voor verandering binnen jouw organisatie? Sluit je aan! Samen zoeken we dan nieuwe antwoorden en nieuwe regels om jouw organisatie bewust en succesvol te maken.

De uitgangspunten van Go Beyond MBA:
• durf uit te dagen
• ontwikkel bewustzijn
• inspireer tot actie
• denk positief
• wees brutaal/ moedig

Kosten:
• € 495,- (standaard tarief)
• € 395,- (tarief met relatiekorting)

Voor informatie over het programma, zie Go Beyond MBA


  Omschrijving Profiel Duur Investering