Werkbijeenkomst Gelderland

In Midden Gelderland is de kop eraf. Aanjager Marya Yaqin kijkt terug op een dag waarbij zij haar collega's het thema diversiteit voorlegde. Enthousiast somt ze een aantal ideeën op, waarmee ze de komende maanden verder aan de slag kan om haar organisatie op het spoor van diversiteit te zetten.

  • De ideeën en mogelijke valkuilen die collega's die dag aandroegen verwerkt ze in een plan van aanpak.
  • Stagiaires bij het plan betrekken. Deze vroegen hier zelf om, omdat ze overwogen na hun stage zich als vrijwilliger bij VluchtelingenWerk aan te sluiten.
  • De klankbordgroep kan los. Maar liefst 8 mensen gaven zich hiervoor op.
  • De organisatie moet zich omvormen van aanbodgericht naar vraaggericht.
  • Medewerkers vroegen om terugkoppeling over de voortgang van het project, die krijgen ze.

Marya: 'In één klap heb ik voor de gehele organisatie het project neergezet. Iedereen weet wie de projectleiders is en bovendien kon ik de collega's die dag laten trainen in diversiteit.'


  Omschrijving Profiel Duur Investering