Case: Vluchtelingenwerk Nederland

2.000 nieuwe vrijwilligers werven van diverse achtergrond: dat is de uitdaging die Vluchtelingenwerk Nederland enkele jaren geleden oppakten. Een ambitieus doel met grote effecten op werkinhoudelijk én organisatorisch niveau van VluchtelingenWerk. Het vraagt om die reden ook een doordacht traject dat de organisatie voorbereidt op die verandering.

VluchtelingenWerk Nederland biedt een uitgebreid cursus- en trainingsaanbod op het gebied van asiel en integratie. De Baak vult dit aan met trainingen op maat en organiseerde de startbijeenkomsten voor een groot deel van de Regionale Afdelingen.

Zo ontwikkelde de Baak voor enkele Regionale Afdelingen een werkbijeenkomst waarin betaalde en onbetaalde medewerkers samen een collectieve visie en ambitie voor hun organisatie ontwikkelden. Deze collectieve visie draagt bij tot een realistisch beleid van de organisatie en medewerkers die bij het beleid betrokken zijn en dit dragen. Daarnaast ontwikkelde de Baak per regio trainingen. Deze trainingen werden afgesloten met een grootschalig evenement op 15 maart 2011: de landelijke diversiteitsdag.


  Omschrijving Profiel Duur Investering