Eline Trapman

Ver? Helder!
Verhelderend
Met wilskracht is alles
Dichtbij
Vanuit mij
Begrepen en begrijpen
Dichterbij
dan ik denk
Denk ik

Krachtig inzetbaar
Eline is gesprekspartner op meerdere niveaus, receptief, een goede luisteraar. Zakelijk en resultaatgericht. Eline verbindt in ontwikkelingstrajecten de bedrijfsmatige kant aan de persoonlijke en teamvraagstukken. Zij is scherp, analytisch, zorgvuldig en direct. Haar uitgangspunten zijn: uitgaan van mogelijkheden, acceptatie, loslaten en vertrouwen vanuit positieve energie.
In gesprek en leertrajecten brengt ze rust in, creëert overzicht en biedt structuur. Zij is enthousiast en betrokken. De kracht van het Nu werkt in haar gesprekken, coaching en ontwikkeltrajecten door; zij werkt graag in het moment.

Bij de Baak
Bij de Baak vervult Eline de rol van (team)coach, trainer en accountmanager. Haar ervaring als trainer/adviseur en manager binnen het bedrijfsleven geeft expertise op tal van vlakken; management development, persoonlijk leiderschap en teamontwikkeling. Haar warme aandacht en expertise heeft zich het laatste jaar toegespitst naar team- en organisatieontwikkeling. Zij ontwikkelt leertrajecten op maat, in gesprek met de klant.

Achtergrond
Opleidingsachtergrond in communicatie en didactiek, aangevuld met bedrijfskundige onderdelen en organisatiepsychologie. Zij heeft zelf als leidinggevende leiderschap ervaren en ingebracht.
Eline studeerde Nederlandse Taal en Letterkunde aan de RUU, met de afstudeerrichting Communicatiekunde. Haar werkervaring startte in het onderwijs. Vervolgens werkte zij als communicatiedeskundige en als trainer/adviseur en coach bij SBI training & advies. Als branchemanager bij het SBI stuurde zij ook een team professionals aan.

Licentiehouder: Management Drives (2009)

Contact
E. eline.trapman@terzijdeterzake.nl
T. 06-83390806
L. linkedin/in/elinetrapman


  Omschrijving Profiel Duur Investering