Waarom de Baak?

Onze visie

WHY

Wij zijn eigenzinnige wereldverbeteraars. Wij geloven dat organisaties verbeteren als je de eigenheid van medewerkers vergroot. De wereld is zo complex dat standaardoplossingen niet meer werken. Daarom is eigenwijs en persoonlijk leiderschap nodig.

Snelle veranderingen vragen flexibiliteit en inventiviteit: ondernemerschap en een ondernemende houding. Om risico te nemen, ongebaande paden te gaan, de uitkomst al doende te ontdekken. Mislukken is een optie.

Leren is hiervoor noodzakelijk. Leren als altijd toepasbare competentie. Een lerende organisatie zijn, is niet meer een vrije keuze, maar noodzaak. Dat vraagt lerende leiders en lerende professionals. Leren is vragen durven stellen, onderzoeken en verwarren. Complexiteit omarmen. Paradoxen toelaten. Voorbij het vanzelfsprekende en bekende gaan.

Kunst is een belangrijke leermeester omdat kunstenaars voorbeeld zijn van bovenstaande kwaliteiten. Omdat kunst nieuwe en verrassende perspectieven geeft. Omdat kunst de moed heeft onbekende terreinen te verkennen, ontroering en verwondering durft toe te laten.

We zijn verbinders. We geloven dat het gaat swingen als talenten elkaar ontmoeten. Daarom organiseren we vaak inspirerende ontmoetingen rond maatschappelijk en organisatorisch relevante thema’s. In kleine kring Vakgenieten met Vakgenoten; in groter verband Learing Lane en in een internationale context Meet the World.

We hebben eigen leerlocaties in Noordwijk, Driebergen en Antwerpen. Bijzondere en inspirerende locaties, die volledig zijn toegerust op leren. Bos, strand of stad bieden verschillende mogelijkheden en doen een ander appèl op het leren. Sinds kort hebben we in Driebergen een theater voor grote events.

We hebben een groot vertrouwen. In mensen. In de kracht en het vermogen van mensen.
‘Deep talent’ noemen we dat. Omdat dat talent niet altijd direct zichtbaar is. Investeren in mensen betekent oogsten in bedrijfsresultaten: ‘the Human Side of Enterprise’.


HOW

Geen gewone training: ‘walk your talk’ - verantwoordelijkheid
Na een college over leiderschap ga je niet meer leiderschap tonen. Dus designen wij programma’s zo, dat het programma zelf een oefening is in leiderschap. Het is geen ‘wasstraat’ waar je passief doorheen gaat. De deelnemers ontkomen er niet aan om zelf initiatief te nemen, mee te sturen en invloed te hebben op het programma. Leiderschap en ondernemerschap leer je dus direct.
Als jij een programma volgt, doet je organisatie ook mee. Deelnemers betrekken hun stakeholders erbij en werken met bestaande projecten. We zoeken samen naar ‘return on investment’. Het liefst betrekken wij deelnemers en belanghebbenden al in het offertetraject, zodat zij meteen meesturen in het programma: co-creatie.

Lerend werken en werkend leren
De tweedeling ‘werken óf leren’ bestaat bij ons niet: ‘leren ís werken en werken ís leren’. Tijdens de modules werken en op het werk leren. Actief betrekken van de organisatie versterkt een blijvend leerproces. Offline en online: blended learning ondersteunt deze visie.


WHAT

We houden van paradoxen: die zetten mensen op scherp en doen de werkelijkheid recht.

  • Volgen om te leiden
  • Luisteren om te beinvloeden
  • Vertragen om te versnellen

Graag verbinden we de diverse groepen binnen één organisatie in een samenhangend leerproces. Zodat de samenwerking direct versterkt wordt. Zodat inbedding in alle lagen van de organisatie gegarandeerd is. Door de verantwoordelijkheid zo veel mogelijk bij de deelnemers te leggen, maken we onszelf snel overbodig.

Beproefd en verrassend. Op maat en onverwacht. Ontregelend en verbindend.
Samen met deelnemers en organisatie vinden we nieuwe mogelijkheden.


WHO

Onze facilitators en trainers zijn vakidioten. Ze houden van hun vak en ze houden van mensen. Onze trainers hebben moed. Om de gebaande paden te verlaten. Niet als doel op zich, maar om de deelnemers daadwerkelijk te raken, te prikkelen in dat wat er werkelijk toe doet.

Het zijn leer-architecten. Meesters in het designen van leerprogramma’s die leren en werken verbinden. Ze zijn onvermoeibaar om te vinden, wat het leren van de deelnemers stimuleert. En dat is niet altijd gemakkelijk of direct gewenst. Ze kunnen varen met tegenwind. Met diep respect en in verbinding met deelnemers en organisatie. Ze verlangen niet naar applaus, wel naar duurzaam resultaat. Dat doen ze met open vizier en open hart. Met eigen - wijsheid. En een beetje gekte.

Onze professionals zijn (internationale) experts.

  • Experts in het werken met specifieke doelgroepen: zoals trainees, startende of juist ervaren leidinggevenden, management– of directieteams, professionals en ceo’s.
  • Experts in een specifieke branche; financiële dienstverlening, zorg, overheid, vervoer, creatieve industrie.
  • Experts rond thema’s als: duurzaamheid, diversiteit, internationale samenwerking en Europa, female leadership, vitaliteit, ondernemerschap.
  • Of ze zijn experts in bepaalde werkwijzen: journeys, eenvoud in complexiteit, gebruik van bekende testen, kunst en leren, retraits, natuur, theory U, open space, impro theater, film en video, serious gaming, leren en locatie, (team)coaching.

WITH YOU

Klanten vinden ons soms verwarrend of eigenwijs. Omdat we niet meteen antwoord op de vraag geven, maar doorvragen en weerwoord geven. We willen niet dat u tevreden bent, we willen dat ons programma duurzame waarde toevoegt aan uw organisatie. Return on development. We zien u niet als klant, maar als partner in crime.

"Zodra je binnenkomt, ga je anders denken en anders met je training om, zodat je snel in je ondernemersgeest terecht komt. Output en leren komen samen."
Innovation challenge PostNL 2012  Omschrijving Profiel Duur Investering