De alwetende strateeg

Esther Schenkel, programmamaker bij de Baak, interviewt Gerard de Leeuw, organisatieadviseur op het gebied van HRM en trainer binnen het Baak programma ‘HRM professionals als strategisch partner’.

Door Najiba Abdellaoui

De (wereld)economie is in beweging en daarmee ook de rol van HRM professionals binnen bedrijven. Dit brengt uitdagingen met zich mee. De nieuwe HRM professional heeft volgens Gerard de Leeuw meer bedrijfskundig inzicht nodig, moet strategisch kunnen denken en moet ook nog steeds weten onder welke voorwaarden mensen goed functioneren.

HRM professionals moeten zorgen dat zij een rol krijgen in de besluitvorming, vertelt Gerard. Het onderwerp internationalisering bijvoorbeeld en het gemak waarmee er internationaal geschoven wordt in medewerkeractiviteiten is volgens hem al heel lang aan de gang maar de ontwikkelingen volgen elkaar nu steeds sneller op. Esther Schenkel: “Waarom is er juist nu sprake van een stroomversnelling?” Gerard gelooft dat dat komt door een gevoel van urgentie en de angst om ingehaald te worden door bijvoorbeeld ICT’ers uit India. “We hebben te maken met concurrentie van lage loonlanden, technologische ontwikkelingen en de toenemende druk van beleggers. Of er dan altijd de juiste besluiten worden genomen is maar de vraag. Het is de taak van de HRM professional om hieraan een bijdrage te leveren.”

Je toegevoegde waarde tonen
Volgens Gerard de Leeuw wordt de inhoudelijke rol van de HRM professional anders. “Er vindt een splitsing plaats tussen HRM’ers die het beheerwerk doen en de regelgeving hanteren vanuit de overheid en eigen arbeidsvoorwaarden en de HRM’ers die meepraten vanuit een relevante kennis van de business. Deze twee rollen zijn nauwelijks meer in één persoon te combineren. Je ziet nu veel dat bedrijven het beheerwerk uitbesteden omdat dat goedkoper is. De nieuwe HRM-rol van strategisch en businesspartner die dan over blijft valt goed te combineren met die van verandermanager omdat je bij beide moet inleven in de vraagstukken van de organisatie, de medewerkers en managers, om te kunnen vaststellen wat nodig is.“ Esther Schenkel: “Hoeveel ruimte krijgt de HR manager vanuit de organisatie om zijn nieuwe rol te bekleden?” De ruimte die ze krijgen is niet groot, vindt Gerard de Leeuw. “Ze kunnen veel meer aan maar je moet als HRM professional ook laten zien dat je veel te bieden hebt, dat je een toegevoegde waarde hebt. De HRM professional die strategisch wil meepraten heeft een vergelijkbare positie als die van externe adviseur; het is niet vanzelfsprekend dat je bij de managers aan tafel zit. Je moet ze laten inzien dat ze je nodig hebben.”

Niet bang zijn om fouten te maken
Esther Schenkel vraagt zich af welke competenties de HRM professional in zijn nieuwe rol nodig heeft. Gerard: “Je moet het beheerwerk los kunnen laten en meer methodisch en met een overall view bezig kunnen zijn met vraagstukken. Dit houdt in dat je verder denkt dan het inhoudelijke. Daarom zie je ook meer academici in het HRM vak. Meer praktisch ingestelde mensen redden het niet in deze rol. Je moet zowel bedrijfskundig als sociaal psychologisch georiënteerd zijn en daarbij ook veranderingsprocessen kunnen hanteren. Daarnaast moet je je bewust zijn van de belangrijke rol van innovatie- en kennismanagement. De noodzaak om te innoveren is van groot belang voor bedrijven in het Westen. Als je niet met nieuwe producten en processen komt verlies je de concurrentiestrijd. Daarbij moet je als strategisch HRM partner ook kennis kunnen genereren en delen. Je moet heel breed kunnen kijken, verbindingen kunnen leggen en zowel gericht zijn op de korte als de lange termijn en de organisatiecultuur aan de orde kunnen stellen. Het is belangrijk dat er een cultuur wordt gecreëerd waarin mensen niet bang zijn om fouten te maken en leren gestimuleerd wordt, dit heeft weer een positief effect op innovatie. Tot slot moet je deskundig zijn op het gebied van conflicthantering, gedegen advies kunnen geven, teams kunnen begeleiden in besluitvormingsprocessen en erop toe kunnen zien dat die besluiten ook uitgevoerd worden.”

Geen volger zijn, zorg dat je op de hoogte blijft
“Er wordt wel veel gevraagd van de HRM professional in de nieuwe rol als strategische partner, een rol waar een HRM’er met uitsluitend een HBO of een academische studie niet helemaal op voorbereid is”, merkt Esther op. Gerard: “Een opleiding kan nooit helemaal volstaan. Je komt altijd óf kennis óf vaardigheden tekort terwijl je beide nodig hebt; je moet bij wijze van spreken én in de klei kunnen staan én een helicopter view hebben.

Om snel op zaken in te kunnen spelen is het belangrijk dat je veel leest; veel HRM’ers lezen niet veel meer als ze eenmaal aan het werk zijn. Dat is jammer. Neem alleen al de krant, die bevat zoveel bruikbare kennis voor de HR professional. Het klinkt heel ouderwets maar boeken, tijdschriften en natuurlijk de vakliteratuur verschaffen veel onschatbare informatie. In de vakliteratuur vind je bijvoorbeeld vaak informatie over baanbrekend onderzoek. Al kun je dat niet meteen toepassen, het brengt je wel op ideeën. Bij het genereren van kennis moet je je ook niet alleen beperken tot het HRM vakgebied maar ook lezen over bijvoorbeeld demografische en internationale ontwikkelingen, het is allemaal met elkaar verbonden. Het Internet is een belangrijke aanvulling op andere publicaties, maar het vervangt ze niet. De technologische ontwikkelingen hebben ervoor gezorgd dat we heel snel van alles op de hoogte zijn en snel kunnen reageren. Maak daar gebruik van en wees daardoor de leider in plaats van de volger in je vakgebied.”

Verleidingen
De belangrijkste eigenschap die een HRM professional moet bezitten is volgens Gerard de Leeuw dat hij of zij in staat moet zijn om de manier waarop je werkt op tafel te leggen. “Wees trots op je vak en straal dat ook uit. Je moet niet bang zijn als je weet dat je het goede doet en niet het slachtoffer worden van je materiële afhankelijkheden. Ook al is de situatie niet altijd veilig, dan nog moet jij je goed kunnen voelen over wat je doet. Vermijd t dat je klem komt te zitten omdat je niet in het reine bent met jezelf. Meen wat je doet, het moet geen kunstje of trucje zijn. Blijf dus integer en bevorder integriteit binnen de organisatie.” Esther merkt op dat als de HRM’er niet betrouwbaar is, is niemand dat meer. Gerard de Leeuw onderschrijft dit. “Je moet onafhankelijk kunnen blijven adviseren. Er zijn veel verleidingen; iemand een plezier doen om in een goed blaadje te komen. Maar dat is niet de bedoeling van het vak. Wat dat betreft wordt HRM zakelijker maar het is nog altijd zakelijkheid met mensen. Daar moet je als HRM professional professioneel, dus gebaseerd op argumenten vanuit het vak, mee omgaan.”


  Omschrijving Profiel Duur Investering