Een nieuwe (persoonlijke) manier van profileren

In deze tijden van Facebook, tijdelijke contracten en vluchtige contacten lijkt het steeds belangrijker te worden om je goed en vooral snel te kunnen profileren. Je moet de aandacht van de ander onmiddellijk ‘pakken’, anders is hij alweer door naar het volgende. Eerlijk gezegd heb ik grote moeite met al die snelheid. Want in de snelheid blijf je meestal hangen in oppervlakkigheden en algemeenheden. 

Wie ziet mij?
Maar als ik me alleen maar verzet tegen de ontwikkelingen van nu, dan kom ik ook nergens, dus wat te doen? Zelf heb ik gemerkt dat veel mensen bewust of onbewust behoefte hebben om werkelijk gezien te worden, vooral nu. Tegelijkertijd worden we geconfronteerd - op tv, in de media, op het werk - met mensen die steeds harder en bekwamer de aandacht op zich weten te vestigen. Ondertussen denken heel veel mensen: “En ik dan? Wie ziet mij, wie luistert er naar mijn verhaal?” Iedereen wil graag gezien worden, maar in de (werk)wereld is daar steeds minder tijd voor. Misschien roepen ze daarom ook zo hard om aandacht. 

Oprecht verbinden
Als dat gegeven nu eens de sleutel naar een nieuwe manier van profileren zou zijn? Niet alleen maar roepen wie je zelf bent en wat je kunt en weet, maar in verbinding met de ander, met oog voor de ander. Je verhaal vertellen niet als ‘aanval’, maar als middel om verbinding te maken met het verhaal van de ander. Zien en gezien worden. Vanuit interesse, betrokkenheid, en met de moed om echt contact te maken. 

Moed tonen
Dat laatste woordje ‘moed’ is wel heel essentieel. Wie zich wil laten zien, wie verbinding wil met de ander op een echte manier, dient het lef te hebben om naar voren te stappen, de uitdaging aan te gaan, als eerste de hand uit te steken.

Door: Godfried IJsseling, trainer van de het programma Authentiek Profileren en Netwerken

Training: Authentiek profileren en Netwerken


  Omschrijving Profiel Duur Investering